Visiegericht bouwen voor het langer thuis wonen

| Door Odette Koldewey

Toekomstbestendig en levensloopbestendig bouwen voor ouderen kan door het woonzorgvastgoed onderdeel te maken van de wijk. Woningen met een kleinschalige uitstraling waar mensen beschut kunnen wonen

Impressie van De Eendrachtshof in Coevorden ©KAW Architecten

De Eendrachtshof in Coevorden is een prachtig voorbeeld van inclusief bouwen. De Drentse corporatie Domesta en zorgorganisatie de Tangenborgh realiseren in de stad een woonhof voor ouderen met en zonder Wlz-indicatie. Dat zorgt voor levendigheid en dynamiek in de wijk.

Duurzaam, inclusief en passend in de omgeving, dat zijn de kernwaarden van de nieuwe woonzorgvorm die in Coevorden wordt gerealiseerd. De eerste hofwoningen zijn inmiddels bewoond en ook de gemeenschappelijke tuin is bijna klaar. Tom Bloeming is als senior Assetmanager van Domesta betrokken bij dit project. Met zijn achtergrond in de zorg weet hij als geen ander hoe wonen en zorg in nieuwe innovatieve woonvormen geïntegreerd kunnen worden.

Levensloopbestendig
Toekomstbestendig en levensloopbestendig bouwen voor ouderen is volgens Bloeming de uitdaging. Dat kan door het woonzorgvastgoed onderdeel te maken van de wijk. ‘We gaan voor woningen met een kleinschalige uitstraling waar mensen beschut kunnen wonen, maar waar je wel mensen van buiten naar binnen haalt en diverse doelgroepen mengt. Hierdoor krijg je inclusie, levendigheid en dynamiek. Ook de zorgaanbieder plukt daar de vruchten van.’

De nieuwe woonzorgvorm in Coevorden wordt gerealiseerd op de locatie van het verouderde woonzorgcentrum de Voorde en omvat 51 betaalbare levensloopbestendige hofjeswoningen, 42 inleunwoningen en een welzijns- en zorgsteunpunt voor de buurt. De Tangenborgh gaat op locatie de zorg verlenen.

Grondgebonden
Bloeming: ‘Het oude gebouw was hoogbouw met zorgappartementen, daarvoor in de plaats zijn er grondgebonden woningen teruggekomen in een heel ander concept. De bewoners hebben nu een eigen huis met een klein tuintje. Ze hebben hierdoor zowel privacy als de mogelijkheid voor ontmoetingen in de grote gemeenschappelijke binnentuin. Dat is goed voor de sociale contacten.’

In de vorm van drie hofjes worden 51 woningen gerealiseerd waarvan 24 zijn bestemd voor mensen met een Wlz-indicatie. De andere woningen gaan via passend toewijzen naar vitale ouderen. ‘Zo krijgen we een goede mix van bewoners en blijft er een mooie balans bestaan’, stelt Bloeming.

Tom Bloeming, Senior Assetmanager Zorg&Zakelijk – Woningcorporatie Domesta

‘We hebben hierbij bewust gekozen voor grondgebonden woningen omdat de mensen in Drenthe dat gewend zijn, het voelt vertrouwd. Ook dat is goed voor ouderen met dementie die hier kunnen wonen’

Zorgaanbieders overtuigen
Volgens Bloeming is het niet altijd gemakkelijk om dit soort projecten van de grond te krijgen. ‘Het is vaak een uitdaging om zorgaanbieders te overtuigen van een nieuwe innovatieve insteek. Zij willen vanwege de druk op de tarieven het liefst gebouwen waarbinnen heel makkelijk en efficiënt zorg verleend kan worden. Nu chargeer ik een beetje, maar het is in mijn ogen wel een tendens die doorbroken moet worden.’

Door in woonzorgvormen doelgroepen te mengen en ook andere groepen binnen te halen, bijvoorbeeld in de vorm van leerwerkplekken voor studenten, kan de zorg ontlast worden. ‘Dan krijg je dynamiek en uitwisseling en heb je per saldo minder zorgpersoneel nodig.’

Zorg overeind houden
Volgens Bloeming zijn dit soort concepten heel belangrijk om de zorg overeind te houden. ‘We gaan van ruim 5000 mensen met een Wlz-indicatie in Drenthe naar ruim 9000 in 2040, en dat terwijl de helft van de zorgverleners nu 60-plussers zijn. We zullen dus naar andere oplossingen moeten kijken zoals domotica, e-health en innovatieve woonzorgconcepten. Binnen Domesta hebben we daarom een zeer uitgebreide woonzorgvisie ontwikkeld. Die gaan we de komende jaren samen met zorgaanbieders nog verder implementeren.’