Vitale, toekomstbestendige speeltuinen in Rotterdam

| Door IVVD

Zo’n 56 Rotterdamse speeltuinen wordt de komende periode nieuw leven ingeblazen. Waar speeltuinverenigingen voorheen een vanzelfsprekende en sterke positie hadden in de wijk, neemt het aantal vitale speeltuinen steeds verder af. Zij hebben veelal geen vrijwilligers meer, geen bestuur en de hekken zijn vaker dicht dan open. “Dat moet anders!” zegt wethouder Sven de Langen (Volksgezondheid, ouderen, welzijn, sport). Met het actieplan ‘Speeltuinen, een stap naar de toekomst’ maakt de gemeente Rotterdam daarom samen met verenigingen en wijkpartners werk van vitale en toekomstbestendige speeltuinen.

De stad verandert in rap tempo. Zo ook de wensen van haar inwoners. “Kinderen hebben behoefte aan een veranderende, uitdagende speelomgeving. Ouders willen best vrijwilligerswerk doen, maar liever op projectbasis dan elke week op vaste tijden. Ook willen zij met hun kind gebruik maken van de speeltuin wanneer het hén uitkomt en vinden het vervelend om op een mooie zomerse middag een dicht hek aan te treffen. Verandering is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat speeltuinen hun meerwaarde voor Rotterdam, de wijk en vooral voor de kinderen behouden”, aldus De Langen.

Inspirerend
Het actieplan ‘Speeltuinen, een stap naar de toekomst’ moet vooral een oplossing bieden voor de niet vitale speeltuinverenigingen. Daarvan zijn er nu circa 13 in de stad. Ook telt Rotterdam reeds wel vitale speeltuinen die behouden blijven, waaronder 10 plusspeeltuinen die extra meerwaarde bieden. Inspirerende voorbeelden zijn o.a. de multifunctionele en drukbezochte sport- en speelterreinen Sportplaza Zuiderpark en het Schuttersveld in Crooswijk. Zij danken hun succes veelal aan een openbaar en toegankelijk karakter, een uitgebreid aanbod in sport en spel en een goede samenwerking met sport- en welzijnspartners. Ook de transformatie van de voormalige speeltuin Pendrecht naar een openbare natuurspeelplek en de aanleg van moestuintjes in speeltuin Bodelo geven een extra impuls en dragen bij aan een natuurlijke, leuke en leerzame speelomgeving.

Toekomstbestendig
Een aantal speeltuinen in Rotterdam is niet meer van deze tijd. Daarom moeten er meer vitale en toekomstbestendige speeltuinen komen vindt de gemeente. Ouderwetse speeltuinen moeten worden omgebouwd naar openbare, toegankelijke en multifunctionele speelplaatsen. Dat betekent hekken weg, zodat kinderen op ieder gewenst moment gebruik kunnen maken van het speelterrein. Maar ook meer aanbod in sport en spel en bijvoorbeeld de integratie van moderne speelelementen. De eerste interactieve sportmuur van Nederland in een speeltuin in Rotterdam Charlois is daar een mooi voorbeeld van.

‘Plug and Play’
Moderne speelterreinen bieden niet alleen voldoende aanbod voor jonge kinderen, maar voorzien ook in genoeg keuze voor oudere kinderen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van ‘plug and play’, waarbij speelattributen worden aangepast aan de wensen van kinderen en rekening wordt gehouden met de leeftijden van kinderen in de buurt. Binnenkort start de gemeente met twee pilots waarbij gebruik wordt gemaakt van deze speelopzet.

Wijkfunctie
Tot slot krijgen de speeltuinen van de toekomst weer een sociale en centrale functie in de wijk. Activiteiten en initiatieven vinden hier hun plek. Speeltuinen worden een belangrijke ontmoetingsplek in de buurt waar recreatieve activiteiten voor de wijkbewoners mogelijk zijn en waar mensen op basis van kleine subsidies voor de buurt zelf iets kunnen organiseren. Zo ontstaat samen een gevarieerde programmering van activiteiten: georganiseerd door de buurt zelf, het welzijn of de (sport-)vereniging.