Vlaardingen kiest Digital Twin voor datagedreven beleidsinzichten

| Door Odette Koldewey

De gemeente Vlaardingen gaat aan de slag met een digital twin. In een digitale 3d kopie van de stad is data gekoppeld om inzichten te geven in de fysieke leefomgeving.
De Digital Twin gaat beleidsmakers, managers en bestuurders ondersteunen bij ontwikkelingen in de stad en het realiseren van de ambities zoals gedefinieerd in de toekomstvisie.

Vanuit de toekomstvisie 2020-2040 werkt de gemeente Vlaardingen aan een veilige en gezonde stad waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. Het verduurzamen van woningen en het realiseren van een goede mix van bebouwing en groen, speelt hierbij een belangrijke rol.

Duurzame mobiliteit
Verder wordt de komende tijd gewerkt aan een nog betere bereikbaarheid van voorzieningen. Het leefbaar houden van de stad krijgt de nodige aandacht waarbij meer ruimte voor duurzame mobiliteit, als de fiets en het openbaar vervoer, als kans wordt gezien.

3D visualisatie
‘De Digital Twin geeft ons dagelijks actueel zicht op de staat van de stad. De informatie wordt daarbij ontsloten in een 3D visualisatie en geeft een duidelijk overzicht. Dat helpt mijn collega’s de impact van maatregelen en beleid op de bebouwde omgeving beter te beoordelen. Deze manier van datagedreven werken ondersteunt ons bij het realiseren van de ambities uit onze toekomstvisie. De digital twin is een schaalbare oplossing waarin we onze eigen data veilig inzichtelijk maken en kunnen koppelen aan openbare databronnen’ zegt Paul Dekker, strategisch adviseur en projectleider bij de gemeente Vlaardingen.

Nieuwe partner
Michel ten Brummelhuis, projectleider bij Argaleo: ‘DigiTwin wordt op dit moment gebruikt door grote steden, veiligheidsregio’s en provincies. Met Vlaardingen als nieuwe partner zien we dat de technologie ook geschikt en toegankelijk is voor middelgrote gemeentes met digitale ambities.‘

De Digital Twin Gebouwinformatie van de gemeente Vlaardingen © Argaleo

Wat is een Digital Twin?
Een Digital Twin is een virtuele weergave van een fysiek object of systeem. Digital Twins gebruiken data, machine learning en het Internet of Things (IoT) om organisaties te helpen optimaliseren en innoveren.