VNG: verhoog normbedragen onderwijshuisvesting met 40%

| Door IVVD

vng-logoDe VNG adviseert gemeenten om de normbedragen voor de nieuwbouw van scholen eenmalig te verhogen met 40%. De reden hiervoor is dat de jaarlijkse indexering van de normbedragen over de afgelopen jaren de werkelijke prijsontwikkelingen in de markt niet goed blijkt te hebben gevolgd. De VNG verwerkt deze correctie in de modelverordening Voorzieningen huisvesting onderwijs per 2019.

Met de kennis van nu…
De hoogte van de normbedragen in de VNG-modelverordening vormt traditioneel de “bodem’ in de markt: sober en doelmatig bouwen, waarbij aan de eisen van het bouwbesluit kan worden voldaan.
De eenmalige correctie komt voort uit de vele signalen dat de VNG-normbedragen te laag zijn (zie bijvoorbeeld de analyse van BDB bouwkostenexperts). Diverse gemeenten hebben de afgelopen jaren op eigen initiatief hun normbedragen al verhoogd.

Marktconform
De VNG concludeert dat de bestaande indexeringssystematiek (gebaseerd op indexreeksen van het CBS en de macro-economische verkenningen) de werkelijke prijsontwikkeling niet goed heeft gevolgd. Daarom is een eenmalige verhoging noodzakelijk om te kunnen bouwen op het basisniveau. Gemeenten kunnen er vanuit gaan dat hiermee de normbedragen in hun verordening marktconform zijn.

Nieuw beleid
Deze actualisering van de normbedragen betreft enerzijds aanpassing aan gestegen kosten en anderzijds gaat het om de vertaling van nieuw beleid met betrekking tot onder andere duurzaamheid. Het VNG-bestuur heeft opdracht gegeven te onderzoeken of voor deze laatste component in het kader van de financieel-bestuurlijke verhoudingen tussen Rijk een gemeenten, compensatie door de rijksoverheid noodzakelijk is.