Voor ons zijn uniforme gymzalen en sporthallen verleden tijd

| Door Odette Koldewey

INTERVIEW Ronald van Ombergen – De oplossing zit volgens ons in het combineren van zo veel mogelijk functies. Zo gaan onderwijs en sport heel goed samen, net als zorg, welzijn en sport.

Ronald van Ombergen is directeur van Sportbedrijf Rotterdam

INTERVIEW Ronald van Ombergen
De gemeente Rotterdam kent sinds 2018 haar eigen Sportbedrijf met bijna 350 medewerkers. Hun missie: Rotterdammers met plezier in beweging brengen en houden. Want sporten is gezond. Onder leiding van directeur Ronald van Ombergen zorgt het Sportbedrijf in de stad voor toegankelijke, schone en veilige sportvoorzieningen en een goede programmering.

Waarom heeft de gemeente Rotterdam er in 2017 voor gekozen de uitvoerende sporttak te verzelfstandigen?
‘De gemeente wil een optimaal sportklimaat in Rotterdam realiseren. Vandaar dat het gemeentebestuur ervoor gekozen heeft het sportbeleid op afstand plaats te laten vinden. Dat zorgt voor meer efficiency. De gemeente blijft uiteraard eigenaar van de sportaccommodaties en is volledig betrokken, maar de uitvoerende taken liggen sinds 2018 bij het Sportbedrijf. Hierdoor kunnen we meer rendement voor de sport realiseren en alle mensen in de stad een goede sportervaring bieden. Kort samengevat: Rotterdammers krijgen meer sport voor dezelfde euro.’

‘Mensen, clubs en organisaties met elkaar verbinden, daar draait het om’

Hoe doen jullie dat en waarin maken jullie het verschil?
‘Wij huren de accommodaties van de gemeente en verhuren die vervolgens aan derden in overleg met de gemeente. Hierbij proberen we dagelijks het verschil te maken door zaken anders te organiseren en in te richten. Met meer focus voor de klant, voor de accommodaties en voor innovatie. Vooral in het onderhoud ligt onze kracht. Wij zorgen dat de sporthallen, gymzalen en zwembaden schoon, heel en veilig zijn. Dat klinkt simpel, maar is het zeker niet. Het zijn voorzieningen die heel intensief gebruikt worden en dat laat zijn sporen na. Wij zien erop toe dat alles er mooi, netjes en strak uit blijft ziet. Dat zorgt voor tevreden sporters en tevreden sportclubs.’

Wat moet er volgens u gebeuren om meer Rotterdammers in beweging te krijgen?
‘Sport mag nog meer de stad in, het mag eenvoudiger. Het hoeft allemaal niet in hele dure concepten. Mensen, clubs en organisaties met elkaar verbinden, daar draait het om. Het Sportbedrijf heeft daar een duidelijke rol in. Zo verzorgen wij activiteiten en evenementen op onze eigen accommodaties en daarbuiten. In onze zwembaden met zwemles, banenzwemmen en aquasporten en in onze sporthallen met sportevenementen op nationaal en internationaal niveau. Daarnaast stimuleren we beweging bij verschillende doelgroepen met programma’s en producten op maat. Zo hebben we bijvoorbeeld Buurtsport op Cruijffcourts en Krajiceck Playgrounds, Schoolsport met clinics, toernooien en sportdagen, en Senior Games, een programma waarbij ouderen op een toegankelijke en laagdrempelig manier werken aan conditie, spierversterking en algehele fitheid. Onze sportregisseurs in de wijken spelen bij dit brede aanbod een belangrijke rol. Zij kennen de wijk, weten wat er speelt en welk sport- en beweegaanbod er al is. Daar stemmen wij ons programma vervolgens op af.’

Welke ontwikkelingen zijn er in Rotterdam op sportgebied en hoe sluiten de accommodaties hierop aan?
‘We zien een groeiende individualisering in de sport en mede door corona zijn mensen meer buiten gaan sporten. Technologie speelt hierbij een belangrijke rol. Zo zijn er allerlei ondersteunende apps en technologische snufjes zoals sporthorloges. Daarnaast zien we dat e-sports en urban sports, zoals skaten en freerunnen, in opkomst zijn. Al dat soort ontwikkelingen nemen wij mee in de nieuwbouw van accommodaties en bij renovaties en herinrichting van bestaande accommodaties. Zo hebben we een urban gymzaal gerealiseerd in Delfshaven, een interactieve squashbaan in Kralingen en een gymzaal volgens het Athletic Skills Model in het centrum met een ‘smart wall’ en ledverlichting in de vloer. Voor ons zijn uniforme gymzalen en sporthallen verleden tijd. We willen meer bieden dan de rechthoekige dozen met dezelfde indeling, dezelfde attributen en dezelfde geur. Aansluiten bij de behoeften en doelgroepen in de wijk, daar draait het om.’

‘Functies combineren zodat het maatschappelijk vastgoed betaalbaar blijft, dat is dé toekomst’

Met de oplopende energiekosten wordt duurzaamheid een steeds belangrijker thema. Hoe gaat het Sportbedrijf hiermee om?
‘De noodzaak om te verduurzamen wordt steeds groter door de stijgende kosten. Maar ook vóór de energiecrisis hadden we al een scherpe ambitie. Zo hebben we in 2018 tot doel gesteld om onze CO2 footprint voor 2025 met 50% te verminderen. Dat proberen we te realiseren door onder andere zonnepanelen te leggen – inmiddels al 6.000 stuks – en door onze gymzalen en sporthallen beter te isoleren en kritisch naar alle installaties te kijken. Daarnaast kijken we hoe we op een slimme manier het gebruik van warmte en licht kunnen aanpassen aan het gebruik van de accommodaties. En we experimenteren met innovatieve duurzame oplossingen zoals hybride warmtepompen en all-electric sportvloeren. Verduurzamen vraagt namelijk nadrukkelijk om ondernemerschap. We moeten af en toe risico’s durven nemen en innovatie een kans geven. Dan kunnen we grote stappen zetten. De eerste stap blijft uiteraard het in kaart brengen van ons bezit. Wat hebben we en waar liggen de kansen? Vandaar dat we al onze accommodaties nauwkeurig aan analyses onderwerpen en continu zoeken naar nieuwe verduurzamingsmogelijkheden. Maar ik moet eerlijk zeggen dat we de verduurzamingspuzzel nog niet helemaal hebben gelegd. Het blijft voorlopig een kwestie van uitproberen en pionieren. Wel zijn we goed onderweg om voor 2025 onze footprint met 50% omlaag te brengen. Die ambitie gaan we zeker halen.’

Jullie hebben de boel aardig op de rit zo te horen. Waar ziet u nog uitdagingen de komende tijd?
‘Uitdagingen zijn er genoeg. Denk bijvoorbeeld aan het gebrek aan ruimte in de stad, de almaar stijgende kosten en de spanning op de arbeidsmarkt. Dat worden steeds belangrijkere thema’s in het maatschappelijk vastgoed. De oplossing zit volgens ons in het combineren van zo veel mogelijk functies. Zo gaan onderwijs en sport heel goed samen, net als zorg, welzijn en sport. Maar er zijn nog veel meer combinaties mogelijk. We kunnen bijvoorbeeld ook het bedrijfsleven erbij betrekken of wonen toevoegen aan een programma. Dat is volgens mij echt dé toekomst: functies combineren zodat het maatschappelijk vastgoed betaalbaar blijft. Zelf geven we het goede voorbeeld door met ons kantoor boven het zwemcentrum Rotterdam te zitten. Een ideale locatie, want we zitten met onze neus bovenop de sport.’

–––
Ronald van Ombergen is directeur van Sportbedrijf Rotterdam. Daarnaast is hij sinds 2019 vicevoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Zwembond en sinds 2021 bestuurslid en penningmeester van de Vereniging Sport en Gemeenten.