VORM renoveert Tuinenhoven tot woningen van de toekomst

| Door IVVD

Op 25 februari 2019 ondertekenden Stichting Woonbron en VORM de overeenkomst voor het verduurzamen van 279 sociale huurwoningen in de jaren ’60-wijk Tuinenhoven in Rotterdam – IJsselmonde. De woningen worden voorzien van een geprefabriceerde nieuwe buitenschil met 17cm isolatie, waarmee het energielabel wordt verbeterd tot klasse A. De bewoners kunnen tijdens de renovatie in de woning blijven wonen. ‘Zij ondervinden zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden, maar het levert hen veel wooncomfort en een flinke energiebesparing op’, – aldus Rob Meijer, Hoofd Realisatie VORM Transformatie en Renovatie.

Opwaardering tot energielabel klasse A
De volledige gevels van de woningen worden vervangen door prefab geveldelen waarin de ramen en deuren al zijn aangebracht. Ook het dak wordt vervangen waarmee de gehele buitenschil geïsoleerd en toekomstbestendig is. De nieuwe gevel, het dak en het nieuwe CO2 gestuurde ventilatiesysteem zorgen voor een opwaardering van het energielabel naar klasse A. De materialen worden door middel van watersnijtechniek bewerkt, waardoor de renovatie stofvrij is en de woningen bewoonbaar blijven tijdens de werkzaamheden.

Huizen bewoond tijdens renovatie
Omdat de werkzaamheden aan de bewoonde woningen worden uitgevoerd, hangt het succes van dit renovatieproject af van goede communicatie en efficiënte samenwerking met de bewoners. Tijdens de kennismakingsgesprekken worden alle bewoners door het ervaren bouwteam geïnformeerd over de aanpak en hun rol in het zo voorspoedig mogelijk laten verlopen van de werkzaamheden. Naast de sociale huurwoningen staan er in de wijk 94 woningen in particulier eigendom. De eigenaren van deze woningen zijn eveneens in de gelegenheid gesteld om de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren.

VORM is onder andere gespecialiseerd in transformatie- en renovatieprojecten. Voor het project Tuinenhoven werkt VORM samen met partner RcPanels, die verouderde huizen razendsnel transformeert naar energiezuinige woningen van de toekomst. Met het ondertekenen van de overeenkomst door Stichting Woonbron en VORM kunnen de werkzaamheden starten. De omgevingsvergunning is door de gemeente Rotterdam verleend en in week 19 starten de werkzaamheden.