W/E adviseurs ontwikkelt methodiek integrale milieu- & CO2-weging

| Door Odette Koldewey

De methodiek kijkt niet alleen naar energiebesparing maar ook naar het materialengebruik. Zo wordt integraal afgewogen wat vanuit milieu en CO2 een verstandige ingreep is in de bestaande voorraad.

W/E adviseurs heeft een methodiek ontwikkeld om de milieu-impact van aanpassingen in de bestaande vastgoedvoorraad integraal te berekenen, MKI Onderhoud. Doel van de methodiek is om tot een goede balans te komen tussen energie- en materiaalgebruik en zo duurzame ingrepen te bevorderen.

De rekeneenheid MKI Onderhoud is ontwikkeld om corporaties en andere gebouwbeheerders te ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen bij verduurzamingsprojecten. De methode is ook al toegepast in projecten bij de corporaties GroenWest, de Alliantie en binnen de Utrechtse Renovatieversneller.

Materialengebruik
In 2030 moet de bouw vijftig procent minder grondstoffen gebruiken ten opzichte van 1990. In 2050 is honderd procent circulair bouwen de norm. Er zal dus beter en meer kritisch naar het materialengebruik gekeken moeten worden de komende jaren. De nieuwe afwegingsmethodiek van W/E adviseurs kijkt daarom niet alleen naar energiebesparingen maar ook nadrukkelijk naar het materialengebruik. Zo kan integraal worden afgewogen wat vanuit duurzaamheid een verstandige ingreep is in de bestaande voorraad.

Nog te vaak wordt er eenzijdig gefocust op energiebesparingen bij de verduurzamingsopgave, stelt Geurt Donze, directeur van W/E adviseurs. ‘Het risico op suboptimale oplossingen en verspilling van schaarse materialen is groot. Een illustratief dilemma is, om alle daken vol te leggen met zonnepanelen om veel energie op te wekken, maar niet goed weten of en wanneer dit vanuit milieuoogpunt ook de beste oplossing is.’

Duurzaamheid in beeld
Door materialenschaarste zal er anders naar de verduurzamingsopgave moeten worden gekeken, denkt Donze. ’We kunnen ons geen suboptimale oplossingen meer veroorloven. Met onze nieuwe rekeneenheid kunnen gebouwbeheerders het hele duurzaamheidsplaatje in beeld krijgen en beter afgewogen beslissingen nemen.’

Geurt Donze, directeur W/E adviseurs: ‘Het risico op suboptimale oplossingen en verspilling van schaarse materialen is groot’

De onderwerpen duurzaamheid en circulariteit zijn volgens Donze sterk in beweging. ‘Er komen telkens nieuwe inzichten en nieuwe behoeften. Met de MPG is eerder een basismethodiek ontwikkeld voor de nieuwbouw. Deze hebben we nu voor MKI Onderhoud gemodificeerd voor de bestaande bouw en we hebben circulaire principes toegevoegd.’

Breed consortium
W/E adviseurs ontwikkelde de rekenmethode in een breed consortium in opdracht van Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) en OnderhoudNL, de ondernemingsorganisatie voor specialisten in vastgoedonderhoud. Ook TU Delft, TNO en Hogeschool Utrecht waren betrokken bij de ontwikkeling van MKI Onderhoud.
Met MKI Onderhoud kunnen corporaties volgens Donze afwegingen maken op projectniveau door scenario’s op te stellen en te wegen, maar de methodiek kan gebruikt worden op alle niveaus van vastgoedsturing. ‘Dat loopt van portefeuilleniveau via renovatie- of verduurzamingsingrepen bij complexen en gebouwen tot eenvoudig schilderonderhoud van kozijnen.’

Overheidsdoelstellingen
Niet alleen voor corporaties is deze rekenmethodiek interessant, ook in de zorg, het onderwijs en voor gemeentelijk vastgoed biedt MKI Onderhoud meerwaarde. Donze: ‘Het is voor alle sectoren van belang om de juiste keuzes te maken op het gebied van verduurzaming. Onze methodiek helpt mee om de maatschappelijke doelstellingen te behalen: tegengaan van grondstofuitputting en klimaatverstoring’.’
Over twee maanden komt het rapport beschikbaar waarin de methodiek beschreven is. Dan kunnen gebouweigenaren en hun partners ermee aan de slag.