Waardegestuurd assetmanagement wordt de norm

| Door Klementine Vis

Met waardegestuurd assetmanagement anders nadenken over je assets. Dat wordt de norm. Koen Fleuren vertelt tijdens de Onderwijsvastgoed Dag hoe de Radboud Universiteit hier werk van maakt.

Van kosten- en risico-gestuurd beheer en onderhoud naar waardegestuurd assetmanagement. Wat vraagt dat van een vastgoedorganisatie en hoe neem je medewerkers hierin mee? Koen Fleuren, hoofd campusontwikkeling Radboud Universiteit, vertelt erover tijdens de Onderwijsvastgoed Dag 2023 op 27 september. Tijdens zijn presentatie gaat Fleuren in op de campusstrategie van de Radboud Universiteit, de transitie naar waardegestuurd assetmanagement en de NEN 8026 die de noodzakelijke verbinding legt tussen strategie en uitvoering.

Stapeling van eisen
‘Door de vele reacties die we krijgen merk ik dat waardegestuurd assetmanagement een actueel thema is voor veel vastgoedafdelingen’, stelt Fleuren. ‘We zien dat er steeds meer eisen worden gesteld aan onze gebouwen en onze campus. Thema’s als duurzaamheid, inclusiviteit, klimaatadaptief bouwen en circulariteit worden steeds belangrijker. Vandaar dat we kijken hoe we die eisen niet alleen bij de ontwikkeling, maar ook bij de instandhouding van onze campus kunnen meenemen.

We maken zo de stap van kosten- en risico-gestuurd beheer en onderhoud naar waardegestuurd assetmanagement. Daarbij is het belangrijk dat we de afspraken, die op strategisch niveau worden gemaakt, ook daadwerkelijk op operationeel niveau toepassen en uitvoeren. Dat vraagt op tactisch niveau om een aanpak op verschillende onderwerpen. Zo stellen we momenteel assetmanagementplannen op, zijn we bezig met data- en informatiemanagement en passen we de organisatie op punten aan.’

Ptg advies begeleidt de Radboud Universiteit bij de implementatie van waardegestuurd assetmanagement. Fleuren ‘Dit is voor onze organisatie een ingrijpende operatie. We vragen toch ander gedrag van onze mensen. Ze krijgen andere taken en andere verantwoordelijkheden. We hebben daarnaast nieuwe mensen aangenomen en medewerkers andere rollen gegeven in de organisatie. Deze ontwikkeling vraagt tijd. Eind volgend jaar hopen we deze fase af te ronden.’

NEN 8026
De verbinding van het strategische niveau met het operationele niveau blijkt in de praktijk lastig, maar tegelijkertijd de crux. Fleuren: ‘Dat zijn toch verschillende werelden die niet altijd dezelfde taal spreken. Vandaar dat ptg advies ons heeft aangeraden om de NEN 8026 te gebruiken om die verbinding te leggen. Daar zijn we nu druk mee bezig. We hebben inmiddels diverse masterclasses georganiseerd voor onze medewerkers om ze hierin mee te nemen en dat werpt ook nu al zijn vruchten af. Het draagvlak voor de nieuwe manier van werken is enorm toegenomen en collega’s spreken dezelfde taal.’

Betaalbaarheid is een belangrijk punt bij de nieuwe manier van werken, benadrukt Fleuren. ‘We moeten nog ervaren of die stapeling van eisen ook leidt tot kostenverhogingen. Tot op zekere hoogte kun je daar niet onderuit, verwacht ik. Maar als we zaken slimmer aanpakken en integraal kijken naar onze doelen en ambities, dan kunnen we veel meer doen met hetzelfde geld. Dat vraagt wel een andere manier van denken. We moeten af van het traditionele investeringsdenken en toe naar het denken vanuit Total Cost of Ownerschip. Dan kunnen we die integrale afwegingen veel beter maken, en verantwoorden.’

Koploper
Fleuren beseft dat nog maar weinig vastgoedafdelingen ervaring hebben met de aanpak van de NEN 8026 voor waardegestuurd assetmanagement. ‘Ik denk dat we hiermee aardig vooroplopen. In mijn presentatie zal ik daarom dieper ingaan op de meerwaarde van de norm. Ik zal uitleggen hoe de norm werkt en waar we bij de implementatie van waardegestuurd assetmanagement tegenaan lopen.’