Waarom de olieprijs onder druk blijft staan

| Door IVVD

Wim Fieggen, directeur IVVD – De olieprijs kent door de tijd heen grote verschillen. Mijn herinnering daarover gaat terug tot de zeventiger jaren. De tijd dat de OPEC, de organisatie van de olieproducerende landen, voor het eerst effectief haar marktmacht gebruikte om de olieprijs fors te laten stijgen. Simpelweg door de olieproductie te verlagen.

wim_fieggenDe olieprijs kent door de tijd heen grote verschillen. Mijn herinnering daarover gaat terug tot de zeventiger jaren. De tijd dat de OPEC, de organisatie van de olieproducerende landen, voor het eerst effectief haar marktmacht gebruikte om de olieprijs fors te laten stijgen. Simpelweg door de olieproductie te verlagen.

Er waren twee belangrijke effecten die de olieprijs weer liet dalen. Het zoeken naar nieuwe oliebronnen en het toepassen van andere energiebronnen, zoals kernenergie, nam een vlucht. Daarmee nam het energieaanbod toe.

Maar men ging ook energie besparen. Isolatie en dubbelglas werd standaard bij de bouw van nieuwe gebouwen. Energiezuinigheid van een auto werd een belangrijke overweging bij aankoop. Auto’s werden voortaan met behulp van windtunnels ontwikkeld. De afhankelijkheid van de economie van de olieprijs zou daarna, decennia lang, zo steeds minder worden.

zon_en_windDe olieprijs bleef tot op de dag van vandaag fluctueren. Telkens had een hogere olieprijs het effect dat men op zoek ging naar nieuwe energiebronnen en kreeg energiebesparing weer een boost. De laatste tien jaar verplaatste de zoektocht naar nieuwe energiebronnen zich naar de ontwikkeling van duurzame energie, zoals zonne- en windenergie. Een onstuimige technologische ontwikkeling was het gevolg, wat leidde tot een forse prijsdaling van zonnepanelen en windmolens, maar ook tot de opkomst van de batterij voor grootschalige energieopslag. Een formidabele concurrent van fossiele energie was geboren.

In de energiemarkt is daarmee een strijd ontstaan tussen eindige en oneindige energiebronnen. Het spel is veranderd. Hoe sneller de technologische vooruitgang, hoe goedkoper de hernieuwbare energie. Prijzen van duurzame energie zijn al fors gedaald. Subsidie van hernieuwbare energie is in veel gevallen nu al (bijna) niet meer nodig.

co2_reductieHet jaar 2016 is voor mij een jaar dat ik lang zal blijven herinneren. Portugal draaide in mei van dat jaar 107 uur lang, oftewel 4,5 dag, onafgebroken geheel op elektriciteit opgewekt uit zon, wind en water. Het was een bijzondere samenloop van weersomstandigheden die dit mogelijk maakte, maar het liet zien dat het mogelijk is fossiele energie geheel uit te schakelen. Een belangrijke overwinning. Voor mij markeert deze gebeurtenis het keerpunt.

Toch is de olieprijs onder invloed van productiebeperking door de OPEC weer gestegen, maar dat was van korte duur. De prijs van duurzame energie daalt. Logisch gevolg is dat wanneer de één duurder wordt en de andere goedkoper dat er meer van het laatste verkocht wordt. En daarmee blijft de olieprijs onder druk staan.

Het leuke van dit spel is dat u en ik eraan kunnen deelnemen, namelijk door zelf te investeren in duurzame energieopwekking. Niet eerder hadden kleinere partijen, zoals een gemeente, een woningcorporatie, een onderwijs- of een zorginstelling, maar ook bedrijven en zeker ook de consument zoveel macht en dus invloed op de uitkomst. Ik kan mij zo maar voorstellen dat binnen niet al te lange tijd de prijs van duurzame energie de olieprijs dicteert en dat de OPEC het nakijken heeft.