Wat zijn de wijzigingen in de Woningwet 2022?

| Door IVVD

Met de gewijzigde Woningwet kunnen woningcorporaties hun maatschappelijke taken nu beter vervullen. Er is meer ruimte voor lokaal maatwerk.

De aanpassingen in de Woningwet 2022 hebben als doel om de werking, uitvoerbaarheid en toekomstbestendigheid van de Woningwet 2015 te verbeteren. Maatwerk wordt beter mogelijk, er komt ruimte voor meer risicogericht toezicht en de administratieve lasten worden beperkt.

In de Aanpassingen Woningwet 2022 in vogelvlucht staan de wijzigingen per onderwerp gerubriceerd. Aedes: ‘Wij zijn vooral blij dat er allerlei detailregels uit de wet zijn gehaald. Een wet moet vooral kaders geven voor oplossingen. De vorige wet was vooral een lijst met wat wel en niet mocht.’

In onderstaande video neemt Kevin Klop, coördinator Woningwet binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de wijzigingen kort door (bron video: Ministerie BZK)