Wegwijzer prestatieafspraken wonen en zorg

| Door IVVD

Voorkant_wegwijzer_prestatieafspraken_wonen_zorgDe prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurders over wonen en zorg zijn hét moment om samenhang in visie en samenhang tussen acties van partijen te bereiken. Om te helpen bij een goede invulling daarvan maakten Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg samen met de betrokken partijen uit heel Nederland – gemeenten, corporaties, huurdersorganisaties, zorgorganisaties en cliëntenraden – de ‘Wegwijzer prestatieafspraken wonen en zorg’.

Overzicht, samenhang en duidelijkheid nodig
Wat zijn goede randvoorwaarden om langer thuis te blijven wonen? Nu meer mensen met een langdurige ondersteuningsvraag thuis blijven wonen, wordt het steeds belangrijker om die te bepalen. De ‘Wegwijzer prestatieafspraken wonen en zorg’ helpt hierbij. Over de randvoorwaarden van het wonen wordt tijdens het keukentafelgesprek of bij het Wmo-loket met de zorgvrager nog weinig gesproken. Het ontbreekt aan een helder overzicht van het aanbod van woningen in een bepaald gebied of voor een bepaalde doelgroep. Of van de samenhang die nodig is van het sociaal en ruimtelijk domein voor een integraal aanbod. Verder is er onduidelijkheid over de wijze waarop partijen deze afstemming in de praktijk met elkaar organiseren. Signalen die ook de huurders- en cliëntorganisaties afgeven.

Wegwijzer wonen en zorg
De ‘Wegwijzer prestatieafspraken wonen en zorg’ biedt een praktisch overzicht dat helpt bij het maken van concrete, meetbare en SMART afspraken over het langer thuis wonen. De wegwijzer geeft een overzicht van belangrijke inhoudelijke thema’s:

  • de kwantiteit en kwaliteit van de woningvoorraad,
  • de ruimtelijke samenhang tussen huisvesting en voorzieningen en
  • de samenhang met het sociaal domein.

De wegwijzer geeft ook tips over de richting van het proces, een overzicht van meest voorkomende knelpunten waar partijen in de praktijk tegen aan lopen en voorbeelden van oplossingen.

Bron: Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen-Zorg