Wellant College gaat voor energieneutraal

| Door IVVD

wellantcollege-energieneutraal-400x250Wie langs het nieuwe Wellantcollege aan het Theo Thijssenplein loopt, ziet een prachtig pand dat ook nog eens energieneutraal is. Met de nieuwe vmbo-vestiging krijgt de duurzame koers van de school duidelijk zichtbaar vorm.

Die koers vindt Wellantcollege belangrijk, vertelt facilitair projectleider Meta Kaapaan. “Dat was ook de reden dat we in 2012 het energieconvenant van de gemeente Utrecht ondertekenden. Dat convenant had als doel om dertig procent energie te besparen in 2020. We hebben in totaal ruim dertig scholen in de Randstad, met dit project zetten we een flinke stap in de goede richting.”Toen bleek dat de oude school in Zuilen uit z’n jasje groeide en er plannen voor nieuwbouw op tafel kwamen, lag één uitgangspunt muurvast: het nieuwe gebouw moest energieneutraal worden. “De zogeheten energieprestatiecoëfficiënt moest dus nul zijn: wat het pand aan energie verbruikt, wekken we zelf op. Wellant vmbo Utrecht is daarmee de eerste school die het hoogste energielabel A++++ heeft en daar zijn we natuurlijk trots op.”

Uitgekiende maatregelen
Dat resultaat werd mogelijk dankzij een combinatie van uitgekiende maatregelen, zegt collega Marieke Brouwer die in het programmateam duurzaamheid van Wellantcollege zit. “De belangrijkste vernieuwingen zijn het gebruik van zonnepanelen en een systeem voor warmte-/koudeopslag dat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de temperatuur. Maar ook het gebruik van bewegingssensoren levert besparingen op, want daarmee voorkom je dat lampen onnodig blijven branden.”

Maar duurzaamheid gaat veel verder dan nauwkeurig op de energierekening letten. De school startte ook met een afvalscheidingssysteem, er kwam een watertappunt in de kantine en regenwater wordt opgevangen voor het bewateren van de planten in de nieuwe kas. “We willen onze leerlingen als groene school bewust maken van het belang van zulke maatregelen en in die zin sluit onze duurzame aanpak dus ook mooi aan bij ons onderwijs.”

Prettige sfeer
De school draait nu bijna een jaar. Het gebouwbeheersysteem vertoont nog wel wat kinderziektes, de automatische zonwering reageert bijvoorbeeld nog niet altijd op het juiste moment, maar de tevredenheid is groot. Meta: “De ruimtes zijn groot en licht en dat zorgt voor een open, prettige sfeer. De leerlingen zijn ook veel rustiger, er is minder baldadigheid dan voorheen.”
Marieke, lachend: “Er is op de brede trappen automatisch een looprichting ontstaan en leerlingen spreken elkaar aan wanneer iemand zich daar niet aan houdt.”

Verrassingen waren er ook, daar valt bij grote projecten nu eenmaal lastig aan te ontkomen. Meta: “We hebben nu veel meer techniek in huis dan eerst, dus we zijn afhankelijk van ingewikkelde, kostbare installaties. Die vergen blijvend onderhoud en daar moeten we nog ervaring mee opdoen. Dat is even wennen, maar daar plukken we in de toekomst de vruchten weer van, want we gaan zeker verder op de ingeslagen weg.”