Werkwijze van positieve gezondheid

| Door Odette Koldewey

HevoFame ontwikkelde op basis van de ‘zes dimensies van Positieve Gezondheid’ een dynamisch model waarmee betekenis wordt gegeven aan het huisvestingsconcept.

In juni van dit jaar openden de deuren van het project ‘Ulkediep’ en ‘Wieringenhof’ in Hippolytushoef. Het is een nieuw woonconcept voor mensen met een intensieve zorg- en ondersteuningsvraag, zoals mensen met dementie. Het concept is door HevoFame in samenwerking met Woonzorggroep Samen ontwikkeld en ontworpen vanuit het idee van Positieve Gezondheid. En dat heeft niet alleen effect op bewoners en hun persoonlijke netwerk, maar ook op medewerkers.

Het idee van Positieve Gezondheid, ontwikkeld door Machteld Huber, neemt niet het oplossen van klachten en gezondheidsproblemen als uitgangspunt voor zorg en ondersteuning, maar de veerkracht van mensen en wat hun leven betekenisvol maakt. Het is dus een bredere kijk op gezondheid, die bijdraagt aan het vermogen van mensen om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Mede op basis van deze positieve visie heeft Woonzorggroep Samen een ambitieuze doelstelling geformuleerd: in 2025 wil de organisatie substantieel meer cliënten helpen met hetzelfde aantal medewerkers.

Betekenis woonconcepten
HevoFame ontwikkelde op basis van de ‘zes dimensies van Positieve Gezondheid’ een dynamisch model waarmee betekenis wordt gegeven aan het huisvestingsconcept en paste dit inmiddels toe op tal van projecten. In deze visie staat het persoonlijke leven van bewoners centraal en stelt het integrale woonconcept mensen in staat alles te doen wat ze nog wél kunnen. Ook bij het project in Hippolytushoef begint dat bij een zelfstandige woning, die volledig geschikt is voor intensieve zorg, in een woonomgeving waarin bewoners veilig en zo zelfstandig als mogelijk kunnen bewegen en anderen kunnen ontmoeten.

‘In 2025 wil Woonzorggroep Samen substantieel meer clënten helpen met hetzelfde aantal medewerkers’

Impact op bewoners, familie en medewerkers
Het totaalconcept heeft direct na de oplevering al de impact waarop wordt gehoopt. Caroline Kooijman, projectleider bij Samen, vertelt dat ‘mensen ontroerd en blij verrast zijn met hoe mooi alles is geworden en hoe sfeervol het is. De familie geeft aan echt thuis te komen bij vader of moeder en neemt van nature veel taken op zich waar we anders om moeten vragen. Familie en mantelzorgers ontmoeten elkaar en maken onderlinge afspraken elkaar te helpen en het gezellig te maken. Het concept trekt nieuwe vrijwilligers aan en de buurt loopt gemakkelijk binnen. Het huisvestingsconcept faciliteert de nieuwe visie fantastisch!’

‘De familie neemt van nature meer taken op zich waar we andersom moeten vragen’

Dialoog vanuit waarden
De verandering in gedrag en beleving bij bewoners en hun netwerk geeft de zorggroep ook het vertrouwen dat de doelstelling om meer mensen te ondersteunen met hetzelfde aantal medewerkers kan slagen. HevoFame ontwikkelde het model ‘dialoog vanuit waarden’, waarmee in het verlengde van het concept van Positieve Gezondheid het gesprek kan worden aangegaan met de bewoner en zijn netwerk om vanuit een persoonlijk perspectief alleen daar professionele ondersteuning te geven waar dat nodig is. Volgens Caroline Kooijman zijn zorgmedewerkers juist gewend om alles over te nemen zodra mensen op een zorglocatie komen wonen. Medewerkers moeten leren dat ze werken in de wereld van de bewoners en niet andersom.

HevoFame Magazine
Het nieuwe, extra dikke, HevoFame Magazine staat uitgebreid stil bij de manier waarop Positieve Gezondheid in de praktijk betekenis krijgt. Er is in de eerste plaats aandacht voor de mensen om wie het gaat. Zo is er een gesprek met kleindochter Jolie en oma Riekie Tops uit Nuenen die tevens op de cover van het nieuwe Magazine staat. Riekie heeft dementie, maar woont en leeft in de Van Lent­hof van Savant Zorg als de rasechte ondernemer die ze altijd is geweest. HevoFame ging ook op bezoek bij Anita, Peter en Elke Mennen uit Nieuwegein. Elke heeft het syndroom van Down. Ze vertellen hoe hun leven er tot nu toe uit heeft gezien en op welke manier het wooninitiatief in Vreeswijk van betekenis is voor een nieuwe fase in het leven van het gezin. Maar hoe geef je vervolgens daadwerkelijk betekenis aan deze visie? Aan de hand van achtergrondartikelen, voorbeeldprojecten en gesprekken met medewerkers en bestuurders van zorgorganisaties en woningcorporaties, wordt de invloed van de visie op beleid en praktijk in beeld gebracht. Zo vertelt zorggroep Land van Horne over hoe zij experimenteren met communitybuilding. Careaz vertelt over de manier waarop zorgmedewerkers en familie van bewoners getraind en gecoacht worden als onderdeel van het ontwikkeltraject.

Voor meer informatie: Henk Vonk, directeur HevoFame henk.vonk@hevofame.nl www.hevofame.nl
Heb je het Magazine van HevoFame niet ontvangen? Je kunt het bestellen via de website