What’s in a name?

| Door Odette Koldewey

Langzaamaan ontstaat bij vastgoedeigenaren wel het inzicht dat zij beschikken over enorme magazijnen vol waardevolle grondstoffen en materialen.

COLUMN door Michel Baars

Michel Baars is oprichter en directeur van New Horizon Urban Mining. Foto Marieke Odekerken

Laat ik maar met de deur in huis vallen, bij de naam van uw magazine, Vastgoedsturing, voel ik me thuis. Dan denk ik: yes! Want vastgoedsturing dat was waarom ik nu inmiddels zo’n zes jaar geleden een nieuw bedrijf ben begonnen: New Horizon. Sturen naar een nieuwe vastgoedhorizon zou je kunnen zeggen.

En IVVD kan als onafhankelijk kennisplatform en opleidingspartner voor publiek en maatschappelijk vastgoed daarin een niet te onderschatten rol spelen. Uiteindelijk staat of valt alles met kennis, en met New Horizon doen we aan onvoorwaardelijk kennisdelen. Overigens – net zoals risicodragend aannemen – een gewaagde oplossing, maar wél een directe route om met nieuwe samenwerkingsvormen tot een nieuw speelveld te komen.

Kennis is cruciaal en de meeste aarzeling om nieuwe methodes te implementeren worden ingegeven door een gebrek aan kennis. Daarmee wordt het onbekende, het circulaire, al snel gezien als een kostbare, risicovolle zaak. Maar is dat wel zo? Laten we als voorbeeld beton nemen. Duidelijk is dat de prijs van traditioneel beton de komende tien jaar tussen de 50 en 70 procent zal stijgen wanneer de milieuschade die optreedt bij de productie van beton zal worden doorbelast middels C02-beprijzing. Ook gebruikers van beton die niet circulair denken, zullen hoe dan ook met die kostenstijging worden geconfronteerd. Inmiddels hebben we met een aantal partners Urban Mining Concrete op de markt gebracht, het circulaire en duurzame alternatief: voordeliger, zonder bevoorradingsproblemen want lokaal gewonnen en met een veel lagere CO2-footprint. En dat is maar één voorbeeld in een hele range circulaire, duurzame materialen.

‘Vastgoedsturing is voor mij in de eerste plaats: materiaalsturing’

U voelt het al, vastgoedsturing is voor mij in de eerste plaats: materiaalsturing. En langzaamaan zie ik bij vastgoedeigenaren wel een inzicht ontstaan dat zij beschikken over enorme magazijnen vol waardevolle grondstoffen en materialen. Natuurlijk zijn we bij New Horizon ook een groot voorstander van het zo lang mogelijk intact laten van bestaande gebouwen, maar op het moment dat renovatie, transformatie en onderhoud in zicht komen, dan is het in ieders belang om goed met die gewonnen grondstoffen en materialen om te gaan. Met name bij ontmanteling kan een circulaire sloop veel voordeel brengen in termen van herbruikbare materialen en zeker ook qua CO2-besparing. Die winst wordt nog groter wanneer bij renovatie en transformatie circulair gewonnen materialen worden ingezet met een lage CO2-footprint.
New Horizon groeit. We krijgen steeds meer de wind in de zeilen en zitten nu in de fase van de opschaling. We zoeken donorgebouwen zoals we dat noemen, gebouwen die we kunnen oogsten in plaats van slopen. Zodat er voldoende herbruikbare grondstoffen en materialen beschikbaar zijn waarmee we nog meer impact kunnen maken.

Helpt u een handje? Stuurt u met ons mee naar een duurzame toekomst?

Michel Baars is oprichter en directeur van New Horizon Urban Mining. Het bedrijf produceert én levert circulaire bouwmaterialen.

WIJ SLOPEN NIET, WIJ OOGSTEN
In ‘Wij slopen niet, wij oogsten!’ beschrijft Eric Schoones de eerste vijf jaar van New Horizon waarmee oprichter en CEO Michel Baars urban mining tot een factor van betekenis maakte in de bouw- en sloopwereld.