Whitepaper: verduurzamen gemeentelijk vastgoed

| Door Odette Koldewey

De tijd van achterover leunen is voorbij, er staat een flinke en urgente opgave te wachten als het om het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen gaat. Nu de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed is vastgesteld door de VNG zijn de intenties voor enkele sectoren, waaronder gemeenten, helder gemaakt.

Er wordt verwacht dat er een gemeentelijk plan op portefeuilleniveau wordt gemaakt voor 30 jaar. Hierbij dient, voor een deel van de portefeuille, de eerste vier jaar concreet te zijn inclusief uitvoeringsplan en financieringsplan. Het einddoel is een CO₂-arme samenleving in 2050. De gemeente heeft daarbij een voorbeeldrol te vervullen.

Whitepaper Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed
Bij het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed kunnen veel vragen opkomen: Wat zijn de te ondernemen stappen? Waar begin je? Hoe krijg je het georganiseerd in behapbare onderdelen? Wat zijn veelvoorkomende knelpunten? Enkel de ‘verplichte’ boxjes afvinken is mogelijk onvoldoende. Het is van belang eerst de ʻbasis op orde’ te brengen en vanuit daar de stap te maken naar strategische portefeuillesturing.

Start nu met het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed
Deze whitepaper geeft gemeenten het juiste inzicht om met het verduurzamen te beginnen. Ja er komt veel bij kijken, ja er is veel draagvlak bij nodig, ja er moet veel gebeuren in de meeste gevallen. Maar het belangrijkst is dat er gestart wordt, want uitstellen is geen optie (meer).

Van basis op orde naar een duurzame vastgoedportefeuille
Deze whitepaper is opgesteld door Metafoor Vastgoed en Software om gemeenten inzicht te geven in het proces van het verduurzamen van bestaand gemeentelijk vastgoed. De titel van de whitepaper ‘Van basis op orde naar duurzame portefeuillesturing’ is veelzeggend en komt vanuit de visie op vastgoed die is vastgelegd in de Vastgoedladder van Metafoor. Naast de te hanteren wettelijke bepalingen wordt in de whitepaper stapsgewijs uitgelegd hoe het vastgoed verduurzaamd kan worden.