Wijchen wil duurzame en doelmatige gebouwen, nu en in de toekomst

| Door IVVD

De gemeente Wijchen wil de dorpshuizen in de kerkdorpen behouden en waar mogelijk multifunctionele accommodaties bouwen. Onze eigen gebouwen moeten duurzaam, functioneel en efficiënt zijn. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Wijchen besloten en is vastgelegd in de kadernota gemeentelijk vastgoed. Ook wordt samen met het onderwijsveld gewerkt aan een huisvestingsplan voor alle scholen.

Foto: ©gemeente Wijchen – Ontwerp MFA Multifunctionele Accommodatie Batenburg

Wethouder gemeentelijk vastgoed Nick Derks: “Het bouwen en beheren van onze gebouwen kost veel geld voor een lange periode. Daarnaast heeft de gemeente mooie ambities op het gebied van duurzaamheid. Het is daarom belangrijk om goede keuzes te kunnen maken voor onze gebouwen, nu en in de toekomst. Wanneer ga je bijvoorbeeld een dorpshuis of zwembad verbouwen en wanneer ga je iets nieuws neerzetten? De kadernota gemeentelijk vastgoed en het portefeuilleplan helpt de gemeente om weloverwogen keuzes te maken.”

Naast de kadernota is het portefeuilleplan vastgesteld. Dit geeft een overzicht van verbouw- en nieuwbouwprojecten op het gebied van vastgoed tot 2030. De bouw van een multifunctionele accommodatie in Batenburg is gestart en in mei start de renovatie van het kasteel in Wijchen. In de komende jaren zijn er vooral initiatieven om te investeren in scholen, zoals Pro College, het Zuiderpad en de Speelhoeve. Ook wordt gekeken naar een multifunctionele accommodatie in Hernen en is de gemeente van plan een multifunctionele accommodatie te realiseren als onderdeel van Hart van Zuid.