Wijk van de toekomst in Gieten, levensloopbestendig en energieneutraal

| Door IVVD

woningstichting-de-volmachtDe provincie Drenthe verleent een subsidie van € 149.000 aan woningstichting De Volmacht voor de “Wijk van de toekomst” in Gieten. Met deze subsidie start een pilot om bijna 300 woningen levensloopbestendig én energieneutraal te maken. Het gaat om comfortabele woningen zonder energierekening, waarbij de bewoner door zorg- en welzijnsarrangementen langer zelfstandig en betaalbaar actief kan blijven. Ook wordt onderzocht hoe dit breder uitgerold kan worden voor alle Drentse woningen.

Proeftuin: Wijk van de toekomst
De “Wijk van de toekomst” is een gebied nabij het centrum van Gieten met 140 huurwoningen en appartementencomplexen van De Volmacht met daarnaast circa honderd particuliere woningen. In het gebied staan nu nog niet-levensloop-bestendige en matig geïsoleerde woningen. Het project legt een goede basis voor verduurzaming van deze woningen en maakt langer thuis wonen betaalbaar, ook bij een groeiende zorgbehoefte.

De Volmacht gebruikt de subsidie voor het voorbereiden van de “Wijk van de toekomst”. Er komt een aanpak voor het opzetten van een samenwerkings-organisatie tussen verschillende partijen uit bouw, zorg en welzijn, natuur en milieu en de overheid. Voor de gezamenlijke organisaties is het gebied een ‘proeftuin’ waarin concrete, haalbare, concepten ontwikkeld worden voor toekomstbestendige woonsituaties.

Leefbaarheid vergroten
Gedeputeerde Stelpstra: “Door integrale concepten te ontwikkelen wordt de kans op desinvesteringen aanzienlijk verkleind. Niets doen is geen optie. Woningen worden dan onverhuurbaar en onverkoopbaar, met leegstand en verpaupering tot gevolg. Dit komt de leefbaarheid natuurlijk niet ten goede. De uitvoering van dit proeftuingebied moet model komen te staan voor andere innovatieve oplossingen”.

Expeditie naar Energieneutraal wonen
De subsidierelatie met de woningstichting De Volmacht uit Gieten wordt aangegaan voor de periode maart 2017 tot en met december 2019. Het geld komt uit de Expeditie naar energieneutraal wonen in Drenthe. Daarin is de provincie Drenthe met meer dan tachtig partners op weg naar een energieneutraal Drenthe.