Van Wijnen komt met woning die 70% circulair is

| Door IVVD

van_wijnen_400x250Hoe circulair is een woning? Over deze vraag bogen zich tot voor kort veel bouwers en ontwikkelaars. Van Wijnen komt nu met een woning die 70% circulair is. Gegarandeerd. Bij de standaard woningbouw ligt dit percentage tussen 10 en 18%. Eerst ontwikkelde de bouwer de Fijn Wonen Circulair, een volledig re-montabele woning. Daarna liet zij Alba Concepts uit Rosmalen deze circulariteit wetenschappelijk onderbouwen met haar Building Circularity Index. Het is voor het eerst dat een bouwbedrijf haar circulaire woning op deze manier benadert. Van Wijnen en Alba presenteren hun bevindingen vandaag op Building Holland.

Dat Van Wijnen haar circulaire woning wetenschappelijk laat onderbouwen komt voort uit de droom om een 100% toekomstbestendig woonconcept te ontwikkelen. Een concept dat antwoord geeft op de uitdaging om voor haar sociale doelgroep, rekening houdend met demografische en stedenbouwkundige veranderingen in de regio’s, ‘passend’ en comfortabel wonen te kunnen faciliteren. Tegelijk wil zij ook een bijdrage leveren aan de kennisontwikkeling rondom circulariteit in algemene zin. Hilbrand Katsma, directeur Productie en Ontwikkeling bij Van Wijnen: “Het probleem en onze uitdaging was dat er tot nu toe nog geen sluitende definitie, meetinstrument of wetenschappelijke theorie was die ons circulaire gedachtegoed ondersteunt. De afgelopen jaren hebben we veelvuldig gekeken naar het toepassen van biobased bouwmaterialen zoals hennep, vlas en rijstvlies maar we liepen stuk op certificeringen en garanties. Er moest dus iets gebeuren.”

Voordelen
De circulaire woning van Van Wijnens woonconcept Fijn Wonen drijft op vier pijlers: het is zeer goed betaalbaar voor zowel corporaties als huurders. De woning heeft geen gasaansluitingen meer maar is All Electric en Nul op de Meter (NOM). Daardoor brengt het geen energielasten met zich mee. De woning is verplaatsbaar wat bij demografische veranderingen veel voordelen biedt aan corporaties. Die kunnen zo met een flexibel woningaanbod altijd de juiste keuzes maken. Tenslotte is de functionele levensduur nu gelijk aan de technische door haar re-montabiliteit, modulaire opbouw en hergebruik van elementen. Belangrijke voorwaarde is verder dat de woning past binnen de esthetische kaders van welstand en stedenbouwkundige randvoorwaarden. Katsma: “Met dit Nul op de Meter concept geven we handen en voeten aan onze missie om samen te bouwen aan ruimte voor een beter leven. En het sluit perfect aan op de doelstellingen vanuit de overheid om het woningbezit in 2050 te transformeren naar gemiddeld energieneutraal.” Van Wijnen wil de woning overigens blijven door ontwikkelen om ook de resterende 30% circulair te maken.

Belangstelling
De Friese corporatie Elkien maakte als eerste kennis met het nieuwe concept van Van Wijnen en heeft meteen laten weten nog dit jaar de eerste 20 Fijn Wonen circulaire woningen te willen realiseren in Grou. Het geeft aan dat corporaties inmiddels waarde gaan hechten aan circulariteit. Van Wijnen spreekt de ambitie uit om volgend jaar 200 circulaire woningen te produceren. Eén per werkdag dus en grotendeels geprefabriceerd.