Winnaars duurzaamheidsprijs woningcorporaties bekend

| Door Odette Koldewey

Op 1 juni is de top 10 van de duurzaamheidsprijs woningcorporaties 2021 bekend gemaakt. De duurzaamheidsprijs is door Republiq in het leven geroepen om koplopers in de corporatiesector aan te moedigen.

Op 1 juni is de top 10 van de duurzaamheidsprijs 2021 bekend gemaakt. Eerder werd de top 50 al bekend gemaakt. De corporatiesector en haar huurders werken hard aan de verduurzaming van hun vastgoed. De duurzaamheidsprijs is door Republiq in het leven geroepen om koplopers in de corporatiesector aan te moedigen voor de stappen die zij hebben gezet in het terugdringen van het energiegebruik van woningen.

Open data
De prijs is tot stand gekomen op basis van open data. Republiq vergeleek het energieverbruik van het bezit van de corporaties tussen twee opvolgende jaren. De benodigde (open) data is door Republiq opgevraagd bij de drie grootste netbeheerders (Stedin, Enexis en Liander) en het Kadaster. De gegevens zijn verwerkt tot jaarreeksen die met elkaar zijn vergeleken. Op basis van dit vergelijk is de top 50 tot stand gekomen. Meer informatie is te vinden op: https://republiq.nl/duurzaamheidsprijs

De winnaars
De top 10 ziet er als volgt uit:
1.  Woonstichting De Kernen
2.  Woningstichting Vechtdal Wonen
3.  Provides
4.  Stichting Heuvelrug Wonen
5.  Stichting Bo-Ex ’91
6.  Stichting UWOON
7.  Stichting Viverion
8.  Veluwonen
9.  Sité Woondiensten
10. Stichting Waardwonen

Duurzame award
De top 10 heeft een award in ontvangst mogen nemen. Voor deze duurzame prijs werkte Republiq samen met InnAut. InnAut is een technische sociale onderneming uit ’s-Hertogenbosch die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt naar een baan of opleiding binnen de techniek.