Winterswijk vraagt groen licht voor projecten Stedelijke Herverkaveling

| Door IVVD

gemeente-winterswijk-400x250Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad groen licht voor de uitvoering van diverse projecten binnen het experiment Stedelijke Herverkaveling.

De gemeente Winterswijk heeft met diverse private partijen overeenstemming bereikt over het ruilen van gronden en gebouwen. Met deze ruildeals kunnen verschillende gebieden rondom het centrum van Winterswijk ingrijpend worden aangepakt. Zo worden er circa 200 extra openbare parkeerplaatsen gerealiseerd, een prachtig nieuw park aangelegd en drie cultuurhistorische panden opgeknapt. Ook zal er 13.000 m² incourant zakelijk en maatschappelijk vastgoed worden gesloopt en circa 3.000 m² leegstaand vastgoed worden getransformeerd naar nieuwe functies. Verder zorgt een tweetal ruildeals ervoor dat er 24 energieneutrale woningen worden gerealiseerd. “Al deze ruildeals leveren een positieve bijdrage aan de economische ontwikkeling, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van Winterswijk”, zegt wethouder Rik Gommers.

Focus op deelgebieden
Twee en een half jaar geleden werkten ruim 70 vastgoedeigenaren, bewoners, potentiële investeerders en strategische denkers samen aan een visie op verschillende gebieden rondom het centrum. Het ruilen van vastgoed stond daarbij centraal. Het resultaat was een reeks potentiële ruildeals en projecten die de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in Winterswijk sterk verbeteren. Zes ruildeals verder kan nu uitvoering worden gegeven aan de ontwikkelde gebiedsvisies.

EucalyptaPark
In de omgeving van het raadhuis maken vijf ruildeals het mogelijk om verspreid liggende parkeerterreintjes samen te voegen, een weg te verleggen en een prachtig nieuw openbaar park aan te leggen. Private gebouweigenaren zijn zo enthousiast over deze plannen dat zij hun gebouwen op gaan knappen en waar nodig transformeren naar nieuwe functies. Zo zal het ING-gebouw gedeeltelijk getransformeerd worden naar middeldure huurappartementen en restaureert Evangeliegemeente Spoorzicht het leegstaande monumentale gebouw Eucalypta.

Belastingkantoor
Het Rijksvastgoedbedrijf is eind 2017 begonnen met de sloop van het leegstaande belastingkantoor aan de Misterweg. Na de sloop richt de gemeente het gebied inrichten als buurtpark. Mogelijk dat de locatie in de toekomst een andere bestemming krijgt.

Duurzame Icoon Zonnebrink
De gemeente is vergevorderd met de verkoop van de voormalige Rijks Hoogere Burgerschool aan de Zonnebrink. Het monumentale pand wordt verbouwd tot internethotel en wooneenheden voor jongeren. Op het achterliggende sportveld komen 11 energieneutrale woningen en 200 parkeerplaatsen, grotendeels bedoeld voor centrumbezoekers. De parkeerplaatsen worden overdekt met zonnecarports die duurzame energie opwekken. Ook komt er een bouwkavel met een maatschappelijke bestemming.

Het Weurden: Cultuurkwartier BoogieWoogie
Eind 2016 kocht de gemeente de leegstaande panden van Aldi en Expert. In 2017 zijn de panden tijdelijk verhuurd en is op basis van een openbaar gepubliceerde marktconsultatie een globale visie op het gebied ontwikkeld. Het college stelt de raad nu voor om op basis van deze visie een ontwikkelaar te selecteren. De ontwikkelaar verkent hierbij de mogelijkheden om een kruisbestuivende mix van cultuurvoorzieningen, horeca, retail en wonen te realiseren. Cultuurcentrum BoogieWoogie en de bibliotheek Oost-Achterhoek hebben al interesse getoond om te participeren in het plan. “We willen het gebied zodanig herontwikkelen dat het centrum als geheel economisch sterker, aantrekkelijker en leefbaarder wordt”, aldus wethouder Ilse Saris.

PelkPark
Ontwikkelende Bouwers Winterswijk (OBW) ruilen een kavel op de hoek Gasthuisstraat-Jeugdkerkstraat met een deel van Plan PelkPark in Winterswijk Oost. Na het sluiten van de ruildeal realiseert OBW in het Plan PelkPark aan de Laan van Hilbelink en Hakkelerkampstraat 13 levensloopbestendige ‘all-electric’ woningen. De gemeente krijgt dan de beschikking over de gronden van OBW aan de Jeugdkerkstraat. Hier realiseert de gemeente een openbaar parkeerterrein voor centrumbezoekers.

Vervolg
De provincie Gelderland is buitengewoon enthousiast over de plannen en heeft december 2017 bijna 2 miljoen euro voor de uitvoering gereserveerd. Wanneer de gemeenteraad instemt met de plannen van het college wordt een flinke impuls gegeven aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Winterswijk.