Wonen in de luwte

| Door Odette Koldewey

GGzE en woningcorporatie Trudo hebben de handen in elkaar geslagen om cliënten en huurders de kans te bieden zelfstandig te wonen in een veilige omgeving. Dat kan dankzij twaalf nieuwe tiny houses.

Joep Verbugt, voorzitter van de raad van bestuur GGzE (links) en Theo van Kroonenburg, directeur-bestuurder Trudo

Op het terrein van het prachtige Landgoed Grote Beek, een locatie van GGzE (Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven), zijn onlangs door woningcorporatie Trudo twaalf tiny houses geplaatst. Hier kunnen cliënten zelfstandig wonen tussen de bomen in een heilzame omgeving, ver van de hectiek van de stad, terwijl ondersteuning en begeleiding vlakbij is.
Het gaat om woonunits van 30 m2 met een warmtepomp en zonnepanelen. Zes units worden vanaf 1 juni door Trudo verhuurd aan GGzE, die ze toewijst aan cliënten die hier voor langere tijd met begeleiding kunnen wonen. Voor sommige bewoners is een klinisch verblijf in een groepsverblijf niet de meeste geschikte vorm van zorg, die hebben bijvoorbeeld moeite met de groepsdynamiek. Zij gedijen beter bij meer vrijheid.

Regie
Regie om je eigen leven vorm te geven is volgens Joep Verbugt, voorzitter van de raad van bestuur van GGzE, een belangrijk speerpunt bij herstel. ‘Cliënten die toe zijn aan een volgende stap, krijgen dankzij Wonen in de luwte de kans om in een veilige omgeving, in rust en met ondersteuning, verder te herstellen. Dankzij deze samenwerking met Trudo kan dat hier op het Landgoed en in de geborgenheid van de leef-leer-werk community die we hier realiseren.’
De Grote Beek heeft de laatste jaren ingezet op het binnenhalen van de samenleving, in de hoop de stigmatisering van psychische problemen tegen te gaan en de aandacht voor mentale gezondheid te normaliseren. Het motto van GGzE is: laat mensen groeien. GGzE wil een community voor mentale kracht zijn en nieuwe verbindingen leggen tussen zieke en niet-zieke mensen, tussen onderwijs en zorg, tussen zorg en bedrijfsleven en tussen samenleving en psychiatrie. Het terrein is open voor bezoekers om er te wandelen, fietsen, naar de kinderboerderij te gaan, koffie te drinken of groenten te oogsten. Er vinden door het jaar heen verschillende evenementen plaats die voor iedereen toegankelijk zijn.

Bijzondere Klanten
De andere zes units worden rechtstreeks door Trudo verhuurd. Dit zijn bijvoorbeeld cliënten van GGzE die het beschermd wonen zijn ontstegen, maar wel behoefte hebben aan een tussenstap waarin ze getraind worden op woonvaardigheden, of huurders die tussen wal en schip dreigen te vallen. Zij leren hier (weer) zelfstandig wonen en kunnen na circa één of maximaal twee jaar doorstromen naar een reguliere huurwoning (waar nodig met een begeleid wonen-traject).
Trudo maakt zich al lang sterk voor de woonbehoeften van klanten die hulp of begeleiding nodig hebben bij zelfstandig wonen. Team Bijzondere Klanten van Trudo werkt nauw samen met instellingen uit het maatschappelijk middenveld, zoals GGzE. Deze instellingen bieden de zorg en begeleiding, Trudo voorziet onder andere in het dak boven het hoofd.

De tiny houses zijn een nieuwe trede op de zogenaamde ‘woonladder’

Woonladder
Team Bijzondere Klanten biedt in het kader van haar missie supporting people ook woonondersteuning om een mogelijke terugval, of afglijden richting oude problematiek, in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en voorkomen. Hun rol is vooral signalerend en bemiddelend richting gespecialiseerde instanties. De tiny houses zijn een nieuwe trede op de zogenaamde “woonladder”. Hiermee wordt aangegeven dat er op de woningmarkt verschillende treden bestaan tussen het leven op de straat en het regulier wonen. Trudo biedt voor elke trede op deze woonladder passende huisvesting.
Theo van Kroonenburg, directeur-bestuurder van Trudo is trots op Wonen in de luwte. ‘Wij ondersteunen mensen bij het zetten van een volgende stap in hun leven. En voor sommigen is die sociale of maatschappelijke stijging zonder ondersteuning erg lastig. In aantallen gaat het misschien niet om een omvangrijk project, voor de mensen om wie het gaat kan dit wel écht het verschil in hun leven maken.’

Langdurige samenwerking
Zowel de woningcorporatie als GGzE bestaan ruim honderd jaar en werkten in het verleden al vaker samen. Tijdens het plaatsen van de laatste tiny houses werd de samenwerkingsovereenkomst Wonen in de luwte getekend voor een periode van 25 jaar.
Verburgt: ‘Een mooie eerste mijlpaal van een langdurige samenwerking waar men in Eindhoven zeker meer van gaat horen, geheel in lijn met de community voor mentale kracht zoals wij die voor ogen zien.’ Van Kroonenburg: ‘De komende jaren gaan we samen verder invulling geven aan een intensieve ketensamenwerking. We gaan daarbij vanuit het belang van onze bewoners over onze organisatiegrenzen heen kijken en werken. Om zo samen de beste resultaten te realiseren.’