Woningbehoefte van senioren in beeld

| Door IVVD

3702713803.jpgHet aantal ouderen neemt fors toe. Maar zijn voor hen voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar? Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en ABF Research maakten voor veertig regio’s factsheets die de woningvraag van 75plussers in 2025 tonen. Daaruit blijkt: snelle aanpak is nodig, maar betreft wel maatwerk.

Toekomst in beeld: woonvraag van senioren
Het aantal ouderen in Nederland stijgt de komende jaren van 1,5 miljoen 75-plussers in 2020 naar bijna 2,6 miljoen in 2040. Deze demografische ontwikkeling heeft gevolgen voor de woonvraag van ouderen in de sociale huursector. ABF Research onderzocht op verzoek van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg of er straks wel voldoende huurwoningen voor senioren beschikbaar zijn. Rekening houdend met de levensstijl en inkomenssituatie van de ‘nieuwe’ 75-plussers.

Factsheets per regio
Voor het onderzoek heeft ABF Research het Fortuna-model gebruikt dat toekomstige ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg verkent. Daarbij wordt gebruik gemaakt van scenario-ontwikkelingen voor de demografie, het inkomen en de woningmarkt. De onderzoeksresultaten zijn per Corop-gebied zichtbaar. In totaal zijn dat veertig regionale factsheets die laten zien wat er verandert gedurende de periode 2015-2025.

Vraag naar geschikte woningen
Regionaal manifesteert de vergrijzing zich verschillend. Maar eenduidig is er in alle gebieden in 2025 een toename te zien van de vraag naar geschikte woningen. De verschillen zijn zichtbaar gemaakt op landkaartjes waarop de regio’s zijn te vergelijken. De figuren laten onder meer de verwachte toename zien van het aantal 75plus-huishoudens in een betaalbare huurwoning. Ook wordt duidelijk welke behoefte er ontstaat aan geschikte woningen en met welke huur- of koopprijs.

Bekijk de kaart en download de regionale factsheets

Bron:  Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg