Woningcorporatie Casade maakt gebruik van circulair beton bij bouw huurwoningen

| Door Odette Koldewey

Woningcorporatie Casade heeft bij de bouw van 19 huurwoningen in de wijk Westwaard in Kaatsheuvel gekozen voor het gebruik van circulair beton. Door het toepassen van het circulaire beton voor de bouw is in totaal voor 16 ton CO2 bespaard.

Artist impression van het project in Kaatsheuvel

Circulair beton wordt nog niet breed toegepast in de bouw in Nederland. Casade is bijvoorbeeld pas de derde woningcorporatie die bij de bouw van huurhuizen inzet op het gebruik van dit duurzame beton.

Duurzame, groene wijk
Dat er in de wijk Westwaard is gekozen voor deze circulaire toepassing is geen toeval. De wijk onderscheidt zich door diversiteit, het groene karakter, ruimte en duurzaamheid. Er komt geen gas in de wijk. De 19 huurwoningen voldoen dan ook aan de eisen van het energieconcept Nul-Op-de-Meter (NOM).
Door 110 kubieke meter circulair beton te gebruiken bij het project in Kaatsheuvel, wordt volgens bouwer Van der Heijden bouw en ontwikkeling circa 16.000 kilo CO2 bespaard. Dat is te vergelijken met 82.051 autokilometers.

Betonwagen met circulair beton op de bouwplaats in Kaatsheuvel . © Van der Heijden bouw en ontwikkeling

Circulaire ambities
Het gebruik van het circulaire beton past bij het streven van Casade om meer circulair te gaan bouwen. Karin Priem, manager Vastgoed van Casade: ‘Samen met andere Brabantse corporaties onderzoeken we op welke manieren we circulair kunnen bouwen. Circulair beton kan daar een belangrijke rol in spelen.’
Het circulaire beton dat Van der Heijden in Kaatsheuvel bij de bouw van de huurwoningen heeft gebruikt, komt van het urban mining bedrijf New Horizon. Zij halen herbruikbare materialen en grondstoffen uit te slopen gebouwen.

Gepatenteerde techniek
De oorspronkelijke bestanddelen zand, grind, vulmiddel en cement uit oud beton worden door New Horizon met een gepatenteerde techniek weer gescheiden. ‘Deze zogenaamde secundaire grondstoffen hebben een gegarandeerde minimaal gelijke kwaliteit als primaire grondstoffen’, stelt Ferry Verstappen, commercieel manager bij Van der Heijden.

Karin Priem en Ferry Verstappen met de betonslang op de bouwplaats. © Van der Heijden bouw en ontwikkeling

De impact op het milieu is bij gebruik van circulair beton vele malen lager dan bij gebruik van primaire grondstoffen. Verstappen: ‘Een groot deel van het oorspronkelijke productieproces wordt namelijk overgeslagen. Bovendien worden grondstoffen hergebruikt, ze worden een tweede maal ingezet voor het maken van nieuw beton.’