Woningcorporaties Drechtsteden wil 70% woningen op warmtenet van HVC

| Door IVVD

De woningcorporaties Woonkracht10, Rhiant, Trivire, Woonbron Dordrecht, Tablis Wonen, Fien Wonen, Woningbouwvereniging Heerjansdam en HVC ondertekenden afgelopen vrijdag 29 maart een intentieovereenkomst om te komen tot een realisatieovereenkomst eind 2019 die er uiteindelijk toe moeten leiden dat minimaal 70% van de woningen met benutting van een regionaal warmtenet gasloos worden. Met het ondertekenen, start het onderzoek naar de haalbaarheid van het aansluiten van een zo groot mogelijk aantal corporatiewoningen op het warmtenet van HVC in de Drechtsteden tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Realisatieovereenkomst
De partijen willen uiterlijk eind 2019 komen tot een set van afspraken. Deze afspraken worden vastgelegd in een realisatieovereenkomst. De afspraken bestaan onder andere uit financiële uitgangspunten technisch/inhoudelijke kaders en procesafspraken.
Het besluit tot het aangaan van de realisatieovereenkomst is voor iedere partij een doorslaggevend moment waarvoor ieder een eigen besluitvormingstraject doorloopt. De woningcorporaties betrekken hierbij ook hun huurdersorganisaties.

Startmotor
De afgelopen jaren is gewerkt aan een verduurzamingsstrategie voor woningcorporaties in de Drechtsteden. De realisatie van deze strategie, waar warmte onderdeel van uitmaakt, vergt samenwerking tussen woningcorporaties, huurdersorganisaties, HVC en overheden. Om de realisatie van de warmtetransitie te borgen in de Drechtsteden en de rol van de woningcorporaties als startmotor te concretiseren, is deze intentieverklaring van groot belang.

De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie
In de regio Drechtsteden hebben bijna dertig organisaties begin vorig jaar het Energieakkoord Drechtsteden afgesloten. Samen zetten zij de schouders onder de energietransitie en missie: de Drechtsteden gaan voor nieuwe energie. De deelnemende organisaties zien de energietransitie als een grote operatie, maar ook als een kans om de aantrekkingskracht van de regio te verbeteren. Het zorgt bijvoorbeeld voor nieuwe werkgelegenheid, voor duurzame woningen en voor schonere lucht.