Woningcorporaties en onderwijsinstellingen werken aan nieuwe toekomst koepelgevangenis Haarlem

| Door IVVD

Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst is een belangrijke mijlpaal bereikt voor de toekomst van de voormalige koepelgevangenis in Haarlem. De samenwerkende partijen willen academisch onderwijs mogelijk maken in het koepelgebouw en op het omliggende terrein een campus realiseren met studentenwoningen en sociale huurwoningen. Het college moet een magneet worden voor (internationaal) talent, kennisdeling en samenwerking met het bedrijfsleven.

In de plannen is de oprichting voorzien van een ‘University of Small & Medium Business’. Ondernemerschap, circulaire economie en digitalisering & robotisering zijn de pijlers voor de opleidingsprogramma’s en onderzoekomgeving. De ambitie is om vanaf 2023 academisch geaccrediteerd onderwijs te kunnen aanbieden, na een start met verschillende programma’s op hbo-niveau.

Campus
De samenwerkende partijen zijn de stichting Panopticon, het Duitse SRH Higher Education (SRH) en de Nederlandse Global School for Entrepreneurship (GSE). Zij tekenden de overeenkomst samen met de gemeente Haarlem en studentenhuisvester DUWO. Samen met woningcorporatie Elan Wonen werkt DUWO aan de invulling van huisvesting op het koepelterrein. DUWO draagt zorg voor 250 studenteneenheden en Elan realiseert 100 compacte sociale huurwoningen.

Internationaal karakter
De onderwijsinstellingen willen in 2021 met enkele tientallen studenten starten om in enkele jaren te groeien naar 400 tot 600 studenten. Het college krijgt een internationaal karakter, met Engelstalig onderwijs en naar verwachting zo’n dertig procent Nederlandse studenten.

Samenwerking stimuleren
Met de samenwerkingsovereenkomst maakt de gemeente Haarlem afspraken over de realisatie van de plannen. De gemeente levert daarbij zelf ook een bijdrage. Bijvoorbeeld door relaties te leggen naar het bedrijfsleven, andere overheden en (onderzoeks-)instituten en samenwerking te stimuleren. Het is voor de onderwijsinstellingen van belang dat een goede samenwerking op het gebied van onderzoek tot stand komt. Zodat bijvoorbeeld de relatie met het bedrijfsleven, Inholland en andere onderwijsinstellingen zo goed mogelijk uit de verf komt en Haarlem en de gehele Metropoolregio Amsterdam hiervan maximaal profiteren. Een voorbeeld hiervan is samenwerking met C-District, een experimenteerzone voor bedrijven die de stap naar circulair ondernemen willen maken. Aan deze zone heeft het Platform Economie van de MRA financieel bijgedragen.