Woningcorporaties doen miljoeneninvestering in Alkmaar

| Door IVVD

woningmarktIn de komende tien jaar komen er 750 woningen in de sociale sector bij, buurten in Alkmaar worden ’levensloopbestendig’ gemaakt en de woonlasten blijven laag.

Dat hebben de gemeente Alkmaar en de vier in Alkmaar actieve woningcorporaties Woonwaard, Wooncompagnie, Van Alckmaer en Kennemer Wonen afgesproken. De vier corporaties steken gezamenlijk 35 miljoen in de Alkmaarse huursector. De meeste afspraken zijn vastgelegd in een convenant dat geldt voor de periode 2017 tot 2020.

De corporaties houden de huren laag. Minimaal 95 procent van de corporatiewoningen is een sociale huurwoning. Zestig procent daarvan heeft een huurprijs van €586,68, een belangrijke grens voor de huurtoeslag. De gemeente belooft de gemeentelijke heffingen laag te houden.

Komend jaar investeren de gezamenlijke woningcorporaties 16,5 miljoen in nieuwbouw, passend bij de vraag van woningzoekende ’nu en in de toekomst’. Al jaren stijgt de behoefte aan goedkope huurwoningen.

De corporaties willen in de komende tien jaar nog eens 750 sociale huurwoningen bij bouwen. In 2017 worden drie projecten met in totaal 89 woningen opgeleverd. Bovendien wordt er komend jaar gestart met de bouw van 226 woningen, voornamelijk in Vroonermeer-Noord. Ook in het onderhoud van het bestaande woningbestand wordt flink geïnvesteerd. Alleen al in 2017 voor een gezamenlijk bedrag van bijna 21 miljoen. Het gaat dan om woningverbeteringen, regulier onderhoud en het energiezuiniger maken van de woningen.

Levensloopbestendig
Een aantal buurten in Alkmaar moet ’levensloopbestendig’ worden gemaakt. Dat houdt in dat het woningaanbod zo divers is dat er voor elke leeftijdscategorie in de wijk woningen beschikbaar zijn. De corporaties maken meer woningen geschikt voor ouderen en mindervaliden.