Woningcorporaties staan voor een enorme duurzaamheidsopgave

| Door IVVD

Interview met Stefan van Loon, Stadlander – Woningcorporaties staan voor een enorme opgave. Voor 2050 moeten 2,1 miljoen corporatiewoningen verduurzaamd worden. De totale kosten hiervoor bedragen 108 miljard euro, oftewel gemiddeld 50.000 euro per woning. “Willen we de doelstellingen van het Parijse klimaatakkoord halen, dan moeten we echt nú beginnen.”

Stefan van Loon, Stadlander: “Corporaties moeten nú verantwoordelijkheid nemen”

Woningcorporaties staan voor een enorme opgave. Voor 2050 moeten 2,1 miljoen corporatiewoningen verduurzaamd worden. De totale kosten hiervoor bedragen 108 miljard euro, oftewel gemiddeld 50.000 euro per woning. “Willen we de doelstellingen van het Parijse klimaatakkoord halen, dan moeten we echt nú beginnen.”

Stefan van Loon, Stadlander: ‘Het begint allemaal met bewustwording. Het thema verduurzaming moet echt hoog op de agenda staan’
Stefan van Loon, Stadlander: ‘Het begint allemaal met bewustwording. Het thema verduurzaming moet echt hoog op de agenda staan’

Stefan van Loon van de Brabantse woningcorporatie Stadlander is stellig: “Corporaties die in deze tijd nog niet actief hun vastgoedportefeuille aanpakken zijn slechts beherende corporaties. Die zullen nooit op het niveau van CO2-doelstellingen komen. En dat terwijl wij als woningcorporaties de koplopers moeten zijn als het gaat om verduurzaming van het vastgoed. Wij moeten het goede voorbeeld geven.”

Van Loon werkte de afgelopen jaren aan een verdere professionalisering van de vastgoedsturing bij Stadlander. Hij weet als geen ander wat het betekent om een corporatie klaar te maken voor de enorme verduurzamingsopgave die voor ons ligt. “Het begint allemaal met bewustwording in de organisatie. Het thema verduurzaming moet echt hoog op de agenda staan. Duurzaamheid gaat verder dan het toepassen van duurzaamheidmaatregelen op je vastgoed, het gaat ook over het inbrengen van een innovatiecultuur in je bedrijf en je klanten, de huurders, hierin meenemen.”

Stefan van Loon is docent tijdens de training Verduurzaming Woningcorporaties.

Ervaringen delen
Toch beseft Van Loon dat corporaties feitelijk nog aan het begin staan van een langdurig traject. Ook bij Stadlander is nog niet helemaal helder hoe ze de duurzame doelstellingen gaan realiseren. “Maar we pakken die handschoen wel op”, zegt hij. “We zijn altijd al een innovatieve, vooruitlopende club geweest en gaan ook deze uitdaging niet uit de weg. Zo hebben we de afgelopen jaren al 400 NOM-woningen zonder gasaansluiting gerealiseerd. Dat ging niet overal zonder slag of stoot, maar het heeft ons wel veel nieuwe kennis gebracht. Die ervaringen delen we ook met andere corporaties en zo komen we uiteindelijk met z’n allen verder.”

Eén van de stappen die Stadlander heeft genomen om tot een duurzamer beleid te komen, is het aanstellen van een CSO, een Chief Sustainability Office. Die houdt zich niet alleen bezig met plannen om het vastgoed te verduurzamen, maar probeert de hele organisatie, de stakeholders en onze huurders mee te nemen in het duurzaam denken. “We gaan aan de slag met vernieuwende initiatieven en ideeën, dat vraagt iets van de hele organisatie. Hoe ga je bijvoorbeeld om met nieuwe wetgeving? Hoe kun je het maximale eruit halen voor je bedrijf? En hoe ga je om met de klant? En welke keuzes maken we nu, waar we zo min mogelijk spijt van krijgen op weg naar 2050? Want een echt verschil maken, kun je alleen in samenspel met de klant. Ook die moet bewust worden gemaakt van de mogelijkheden en de urgentie.”

Actief investeren
Het begint volgens Van Loon allemaal met het nemen van de verantwoordelijkheid als corporatie. “Het betekent wat als je voorop wilt lopen met verduurzaming. Dan moet je echt actief investeren in je bestaande woningen en in sloop/nieuwbouw. Ambitieus en niet goedkoop, maar het draagt wel in belangrijke mate bij aan je duurzaamheidsdoelstellingen.” Het gaat volgens Van Loon echter niet alleen om fysieke maatregelen die genomen moeten worden binnen het vastgoed, maar ook om een financieel gezonde huishouding. “Ook over twintig jaar willen we nog steeds goede woningen bieden tegen een betaalbare prijs. Het is daarom belangrijk om tot een goede strategie voor je gehele vastgoedportefeuille te komen, waarbij het thema verduurzaming binnen de gehele organisatie goed is geborgd.”

Samenwerking tussen corporaties, kennisuitwisseling en blijven leren is zeer belangrijk volgens Van Loon. Mede daarom werkt hij mee aan de training Verduurzaming Woningcorporaties. Een cursus van IVVD die handvatten biedt om met duurzaamheidsvraagstukken aan de slag te gaan. “Een welkome steun voor corporaties die nog geen goede vastgoedstrategie hebben, want om van slechts onderhoud en beperkt renoveren de stap te maken naar grootschalig investeren, dat vergt veel denkwerk en een goede strategie.”

Training Verduurzaming Woningcorporaties
De training Verduurzaming Woningcorporaties helpt bestuurders en vastgoedprofessionals bij woningcorporaties grip te krijgen op het verduurzamingsvraagstuk. Het trainingsprogramma is een combinatie van theorie en praktijk met gebruik van afwisselende leer- en werkvormen.

Deze tweedaagse training geeft vastgoedprofessionals van woningcorporaties handvatten om het uitdagende, en soms complexe, verduurzamingsvraagstuk vorm te geven en uit te voeren. In vier dagdelen doorlopen de cursisten de verschillende aspecten waaraan het vraagstuk raakt: strategie, samenwerking, financiën en techniek.

Verduurzaming woningcorporaties