Woonbedrijf gaat circulair

| Door IVVD

Woonbedrijf wil binnen tien jaar bijna volledig circulair zijn. De Eindhovense corporatie past daarvoor het stapsgewijze model The Natural Step toe. Districtsmanager en portefeuillehouder ‘Duurzaamheid’ Rob Bogaarts legt uit hoe dat werkt. ‘Van alle materialen die wij als corporatie gebruiken, toetsen we of ze duurzaam zijn.’

Wat zijn de principes van het model The Natural Step?
‘The Natural Step definieert vier duurzaamheidsprincipes. Kort gezegd: de bodem niet uitputten, geen schadelijke chemische stoffen gebruiken, de natuur niet aantasten en aandacht hebben voor mensen. Als je die toepast, ben je in principe duurzaam bezig. Een belangrijk voordeel van het model is dat iedereen met dezelfde principes werkt. Het grote probleem met duurzaamheid is namelijk dat mensen er allemaal een eigen beeld bij hebben.’

Wat betekent dat in de praktijk van Woonbedrijf?
‘Van alle materialen die wij als corporatie gebruiken, kunnen we aan de hand van die vier criteria toetsen of ze duurzaam zijn. Neem een standaardkeuken. We hebben eigenlijk nooit nagedacht over de milieu-impact daarvan. Die impact is best groot, zeker gezien het aantal keukens dat Woonbedrijf plaatst. Zo’n 1.200 per jaar. Daarom hebben wij samen met een leverancier een duurzame ECO-keuken ontwikkeld. Die voldoet bijna helemaal aan de vier criteria. Het binnenwerk van de kastjes is bijvoorbeeld gemaakt van de restanten van tomatenplanten en maïs. De kwaliteit en de prijs is precies hetzelfde als van een traditionele keuken. Die keuken gebruiken wij nu standaard in al onze woningen.’

Wat merken huurders van jullie aanpak?
‘Nu nog niet zoveel. Op korte termijn willen we ook in de woningen materialen hergebruiken. Als een bewoner bijvoorbeeld een nieuwe deur nodig heeft, kan dat een deur worden uit een huis dat we gesloopt hebben. Een huurder zal er wellicht aan moeten wennen dat hij geen nieuwe deur krijgt. Een stap verder in het circulaire denken is kijken naar de inboedel van huurders. We onderzoeken hoe we met andere partijen gebruikte meubels kunnen inkopen en opknappen. Maar dat is echt een volgende stap. We beginnen met de woningen zelf.’

Een circulaire aanpak bestaat dus uit veel stappen. Hoe ver zijn jullie bij Woonbedrijf?
‘Vanaf 1 januari besteden we elke sloop circulair aan. Verder staat in ons duurzaamheidsbeleid dat we binnen tien jaar vrijwel helemaal circulair zijn. Dat houdt in dat we meer en meer duurzame materialen gaan gebruiken en dat ook de uitstroom van materialen volgens The Natural Step-principes gaat. Dat kan door direct hergebruik, zoals we dat gaan doen met bijvoorbeeld deuren. Maar ook door “upcycling” van materialen. Van beton wordt dan bijvoorbeeld nieuw beton gemaakt.’

Worden bij de productie van materialen geen fossiele brandstoffen meer gebruikt?
‘Het is een van de principes van The Natural Step: we halen geen rotzooi uit de grond. Die verborgen negatieve impact van materialen op het milieu wordt vaak niet meegenomen in het duurzaamheidsbeleid, in de Natural Step dus wel. Maar bij de productie van het merendeel van de nu gebruikte materialen zijn wel fossiele brandstoffen gebruikt. Als we dat principe nu helemaal zouden volgen, kunnen we geen woning meer bouwen. Daarom hanteren we die gefaseerde aanpak van tien jaar. En ik zie nu al goede alternatieve materialen op de markt verschijnen. Dat gaat ons dus lukken.’

Wat zijn tips voor andere corporaties?
‘De belangrijkste is: begin niet zomaar met een circulaire aanpak. Wij kunnen dat alleen doen omdat we de afgelopen jaren heel veel energie hebben gestopt in de bewustwording van onze eigen medewerkers. Die hebben The Natural Step-trainingen gevolgd. Zonder die kennis wordt het een modedingetje. “We gaan circulair werken” en je hebt ondertussen geen idee hoe je het moet doen. Dat moet je voorkomen.’

Bron: Aedes