Woondeal voor versnellen woningbouw in provincie Zuid-Holland

| Door IVVD

Het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten in de regio trekken samen op om de woningbouwproductie te versnellen, de leefbaarheid in zwakkere wijken te verbeteren en excessen zoals malafide huisjesmelkerij aan te pakken. Dat hebben ze afgesproken in een woondeal.

Zuid-Holland staat voor een grote woningbouwopgave. Plannen daarvoor zijn er, realisatie blijft achter. De provincie en diverse gemeenten werken hiervoor al op diverse fronten samen. Bijvoorbeeld in de Verstedelijkingsalliantie, een samenwerking van 8 gemeenten langs de spoorlijn Leiden- Dordrecht. Met de deal wordt een extra impuls gegeven aan de samenwerking. Zo ondersteunt nu ook het Rijk de opgave met geld voor pilots en mankracht en vrijstellingen van bepaalde regels zodat tijdwinst kan worden geboekt. Marktpartijen Neprom en Bouwend Nederland onderschrijven de afspraken in de deal.

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra noemt de deal een mooi vervolg op het Actieplan Wonen dat de provincie in het najaar van 2018 lanceerde. “Mooi dat nu zoveel partijen hun handtekening zetten. Het is weer een stap dichterbij voldoende woningen voor alle inwoners van Zuid-Holland, flexwoningen voor mensen die snel en met spoed een dak boven hun hoofd nodig hebben en goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Laten we daar nu samen snel werk van gaan maken.”

Inzet expertise
Een van de afspraken is dat de minister geld beschikbaar stelt voor inzet van kennis en personeel via de Vliegende Brigade. De provincie zette deze pool van experts in het najaar van 2018 op om gemeenten te helpen bij bijvoorbeeld het doorrekenen van plannen of met specifieke kennis over gebiedsontwikkeling. Doordat het Rijk hier nu bij aansluit, kunnen nog meer gemeenten hier een beroep op doen. Verder wordt tijdwinst geboekt door gebieden gebruik te laten maken van de Crisis- en Herstelwet waardoor procedures verkort worden en gemeenten tijdelijk mogen afwijken van allerlei wettelijke normen. Uitgangspunt bij de versnelling is dat woningbouw zoveel mogelijk binnen bestaand stedelijk gebied plaatsvindt en dat partijen zich inzetten voor de ontsluiting van deze gebieden met hoogwaardig OV.

Gebieden en doelgroepen
Daarnaast hebben de partijen afspraken gemaakt over specifieke gebieden en wijken. Bijvoorbeeld over gebiedsontwikkeling van de Binckhorst in Den Haag en Stadionpark in Rotterdam. Verder spreken de partijen af extra in te zetten op leefbaarheid in stadswijken, een meer gemengd aanbod, meer huurwoningen in het middensegment en meer aanbod voor doelgroepen als studenten en arbeidsmigranten. Voor dat laatste werkt de provincie nu aan een programma arbeidsmigranten, waarvoor het Rijk €400.000 beschikbaar stelt. Voor zowel Rotterdam als Den Haag is een half miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van discriminatie op de huurmarkt en de aanpak van malafide huisjesmelkerij. Daarnaast worden zogeheten doorbraaktafels opgezet waar de betrokken partijen samenwerken aan het oplossen van thematische knelpunten.