WoonFriesland koopt 297 woningen van woningcorporatie Mooiland

| Door IVVD

overname-woningen-woonfriesland-mooiland-400x250Het gaat om het totale bezit van Mooiland in Friesland. De woningen passen goed bij de portefeuille en ambities van WoonFriesland. WoonFriesland is actief in heel Friesland en de komende jaren investeert het sociaal verhuurbedrijf fors in uitbreiding, modernisering en verduurzaming van haar bezit. De overdracht van de woningen vindt in het eerste kwartaal van 2018 plaats. De huurders zijn door Mooiland op de hoogte gebracht en worden nader geïnformeerd zodra de overdracht plaatsvindt naar WoonFriesland.

De woningen van Mooiland zijn verspreid over 9 gemeenten (Súdwest Fryslân, Franekeradeel, Ferwerderadiel, Tytsjerksteradiel, Kollumerland c.a., Opsterland, Heerenveen, Ooststellingwerf en Weststellingwerf) en sluiten naadloos aan bij de portefeuille van WoonFriesland.

Logische overname partner
WoonFriesland is actief in heel Friesland, zowel in de steden als op het platteland en de eilanden. Daarmee is WoonFriesland de meest voor de hand liggende overnamepartner voor het bezit van Mooiland in Friesland. De overname past in het beleid van WoonFriesland om in heel Friesland uit te breiden in de kerntaak; goede en betaalbare sociale huurwoningen voor mensen die dat nodig hebben. WoonFriesland heeft daarom haar zorgvastgoed en bedrijfsonroerend goed inmiddels verkocht. Verkoop van haar maatschappelijk vastgoed gebeurt in het 1e kwartaal van 2018. De opbrengsten van deze verkopen vloeien geheel terug naar uitbreiding, kwaliteitsverbetering en verduurzaming van de huurwoningen. De aankoop van circa 300 sociale huurwoningen van Mooiland past in de ambitie van WoonFriesland om een schaalgrootte van circa 20.000 woningen te houden. Dit is nodig voor een goede en duurzame organisatie die de doelgroep goed kan bedienen.

Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van WoonFriesland: “In combinatie met het sterk terugbrengen van de verkopen van woningen richten wij ons niet alleen op kwaliteitsverbetering en nieuwbouw maar ook op de overname van bestaande sociale woningportefeuilles in Friesland. We zijn daarom in gesprek met een aantal partijen en verwachten in 2018 meer transacties te kunnen doen. We kunnen door onze stringente bedrijfsvoering en herpositionering de komende jaren circa een half miljard besteden. Een belangrijk deel wordt aanbesteed bij Friese bedrijven. We stimuleren daarmee de lokale werkgelegenheid in heel Friesland; in steden, op het platteland en op de eilanden.”

Huurders betrokken en geïnformeerd
Mooiland en WoonFriesland hebben de overdracht zorgvuldig voorbereid. Deze week zijn de huurders op de hoogte gebracht van de plannen. Zij worden nader geïnformeerd zodra de overdracht daadwerkelijk plaatsvindt. Voor de huurders verandert er feitelijk niets, anders dan dat ze een andere verhuurder krijgen. Zij houden dezelfde huurovereenkomst met de daarbij behorende rechten en plichten.

Anne Wilbers, bestuurder van Mooiland: “Ik ben heel blij met WoonFriesland als partij voor overname van ons totale bezit in Friesland. Ze zijn als corporatie regionaal verankerd en hebben een groot netwerk in de gemeenten waar onze woningen staan. Hierdoor kunnen ze huurders die dat nodig hebben een steuntje in de rug geven. Of stimuleren om zelf initiatieven te nemen om prettig te wonen in de wijk. En juist dat vinden we zo belangrijk voor huurders! Ook onze ambities op betaalbaar en duurzaam wonen komen overeen. Daarmee laten we de woningen netjes achter voor onze huurders en dat is een belangrijk uitgangspunt in onze strategie. De keuze om de komende jaren woningen over te dragen, betekent dat Mooiland straks een kleiner werkgebied kent. Uiteindelijk willen we vooral werkzaam blijven in Noordoost-Brabant, het kerngebied van Mooiland. Hier kunnen we als regionaal verankerde woningcorporatie onze huurders de dienstverlening bieden die ons voor ogen staat.”

Duurzaamheid
WoonFriesland verduurzaamt haar bezit stap voor stap. De ambitie is om zo’n 15.000 woningen met zonnepanelen te beleggen in combinatie met isolatiemaatregelen op maat. WoonFriesland kiest niet voor de dure ‘Nul op de meter’-projecten of langjarige contracten voor restwarmte. Er wordt gekozen voor een financieel, overzichtelijk en goed programma waarmee zoveel mogelijk huurders adequaat worden bediend. Het resultaat is dat WoonFriesland met haar bezit in 2021 ruim boven label B zal zitten. “Dat gaan we ook doen met de woningen die we overnemen van andere partijen zoals die van Mooiland”, aldus Hoekstra. “Dus gewoon doén, samen, in goed overleg met de gemeenten en onze huurdersorganisaties; we doen de dingen die onze huurders nodig hebben.”