WoonFriesland verkoopt 43 intramurale zorglocaties

| Door IVVD

woonfrieslandWoonFriesland heeft per 31 juli haar portefeuille zorgvastgoed bestaande uit circa 900 eenheden (43 intramurale zorglocaties) verkocht aan Estea Driestar, een gerenommeerde vastgoedbelegger. Om een goede overdracht voor de huurders te borgen is het zorgvastgoed ondergebracht in een joint venture. Hierin neemt WoonFriesland nog voor twee jaar deel.

WoonFriesland zal de opbrengsten investeren in verduurzaming en het betaalbaar houden van haar woningbezit.
ABC Capital begeleidde WoonFriesland bij het verkrijgen van alle benodigde goedkeuringen.

Verkoop bedrijfsonroerendgoed en maatschappelijk vastgoed
Namens WoonFriesland is ABC Capital recentelijk gestart met de verkoop van de bedrijfsonroerendgoedportefeuille. Deze bestaat uit diverse objecten zoals kantoren, winkels en een ontwikkellocatie in verschillende plaatsen in Friesland. In het najaar volgt het maatschappelijk vastgoed, onder meer bestaande uit multifunctionele centra en scholen met langlopende huurovereenkomsten. De gezamenlijke verkoopopbrengst van de portefeuilles zal naar verwachting circa 160 miljoen euro bedragen. Dit is de eerste keer in Nederland dat een woningcorporatie zo’n omvangrijke portefeuille aan zorg-, bedrijfsonroerend-, en maatschappelijk vastgoed afstoot.