‘Woonpark de Posten’ met wonen, zorg en ontmoeting

| Door IVVD

logo-de-posten-400x200Woon- en zorgcentrum de Posten wil het bestaande verpleeg- en zorgcentrum vernieuwen en een centrum zijn voor de wijk; voor oud en jong, voor activiteiten, diensten en zorg.

De Posten wil samen met de gemeente en de wijkbewoners komen tot een voorzieningencluster voor de toekomst. ‘Woonpark de Posten’ is de gekozen werktitel voor dit gebied. Deze week hebben de gemeente en de Posten de initiatieven gedeeld in bestuurlijke brieven.

Visie de Posten en Gemeente
“De huidige positie van de Posten in de wijk als ontmoetingsplek is goed, maar kan verder worden versterkt en uitgebreid naar een voorzieningencluster”, aldus stadsdeel Zuid-wethouder Jurgen van Houdt. “Wij willen naar een inclusieve wijk waar we elkaar ontmoeten en de leefbaarheid versterken door middel van een grote betrokkenheid van wijkbewoners en professionals. Hierin wordt actief samengewerkt met de partners van De Tafel van Marcelis.”

Toekomstige uitdagingen
Directeur Rick Hogenboom van de Posten: “In de visie van de Posten draait het om een fijn en plezierig leven voor onze klanten op de plek van hun keuze. Dit betekent dat de vraag naar nieuwe arrangementen zal toenemen. In samenspraak met een groot aantal betrokken partijen in de wijk zijn we bezig deze visie door te vertalen naar beleid voor wonen en zorg voor de komende jaren. Het woonconcept moet meer zijn dan een gebouw; er is meer nodig dan toegankelijke woningen en een veilige woonomgeving. Het moet een samenhangend pakket zijn van zorg, diensten en ondersteuning, passend bij vraag/behoefte én portemonnee van onze huidige en toekomstige klanten.”

Gebouw en omgeving
De tijd is nu rijp om met de gemeente, woningcorporatie Domijn en Woonzorg Nederland, en mogelijk nog meer partijen, een nieuwe ontwikkeling in gang te zetten voor het gebouw van de Posten en de directe omgeving.

Deze ontwikkeling kent drie uitgangspunten:

  1. Ontmoeten van de bewoners en omgeving
  2. Wonen in Woonpark de Posten, ‘het kloppend hart in de wijk’
  3. Zorg is toevoegen van geluk in omstandigheden.

Ambitie en intentie
In een gezamenlijke verkenning van de Posten, de gemeente Enschede, Woonzorg Nederland en Domijn, is de ambitie en intentie uitgesproken om met elkaar te komen tot het plan voor levensloopbestendige Wesselerbrink-Zuid, waar het goed wonen en verblijven is, waar mensen kunnen blijven wonen en waar ze elkaar kunnen blijven ontmoeten. Doel is om komende zomer met nadere plannen te komen.