Woonstad Rotterdam en Nuon halen 600 bestaande woningen in Rotterdam-Zuid van het gas

| Door IVVD

20180716-aardgas-400x250Woningcorporatie Woonstad Rotterdam en energieleverancier Nuon halen 600 bestaande sociale huurwoningen in Pendrecht van het aardgas, om ze daarna aan te sluiten op het Rotterdamse warmtenet. Vanochtend ondertekenden de initiatiefnemers een gebiedsovereenkomst met afspraken hierover.

Binnen vijf jaar worden alle 600 woningen verwarmd met industriële restwarmte en koken de bewoners elektrisch. Uniek is dat het niet een enkel flatgebouw of rijtje eengezinswoningen betreft, maar een groot gebied, waarin bestaande woningen worden aangesloten op het warmtenet terwijl ze in veel gevallen nog bewoond zijn. Het is de eerste keer dat een dergelijke grootschalige gebiedsgerichte aanpak wordt afgesproken.

Alle woningen aardgasvrij voor 2050
Het aardgasvrij maken van 600 woningen in Pendrecht is een eerste forse stap in het behalen van grotere duurzaamheidsdoelen. Woonstad Rotterdam en Nuon lopen hiermee voor op de plannen die Diederik Samsom ontwikkelde aan ‘zijn’ klimaattafel, waarin woningcorporaties benoemd zijn tot startmotor in de energietransitie. Woonstad Rotterdam, één van de grootste corporaties in het land, wil voor 2050 al haar vastgoed in Rotterdam gasloos maken, zo’n 57.000 woningen. De teller staat nu al op bijna 20% gasloze woningen. Hierbij werkt Woonstad Rotterdam intensief samen met andere stakeholders zoals de gemeente Rotterdam, die ook de particuliere eigenaren in de wijk mee wil nemen.
Aardgas is schadelijk voor het milieu door de CO2 die bij winning en verbranding wordt uitgestoten. Door het leveren van industriële restwarmte draagt Nuon substantieel bij aan deze klimaatambities. Overschakelen op het warmtenet levert een CO2-reductie op van 75-80 procent ten opzichte van individuele cv-ketels.

Voordelen voor bewoners
Niet alleen het milieu, ook de bewoners van de woningen in Pendrecht profiteren van de omschakeling naar het warmtenet. De aangekondigde forse verhoging van de energiebelasting blijft deze bewoners bespaard. Een gasloze woning is bovendien veiliger. In complexen met voorheen gemeenschappelijke ketels is er geen gedoe meer met verdeelsleutels, omdat het verbruik van het warmtenet per individuele woning wordt gemeten.

Andere aanpak
Het is voor Nuon een belangrijke stap om bestaande bouw op Rotterdam-Zuid aardgasloos te maken. Dat vraagt om een hele andere aanpak dan bij nieuwbouw. In bestaande bouw moet per woning worden gekeken hoe dit het beste kan worden georganiseerd. Elk huis heeft een andere inrichting en bovendien luistert de afstemming met de zittende bewoners heel nauw. “Nuon heeft zich in dit traject als een betrouwbare en creatieve partner in de energietransitie neergezet” aldus Pim Dumans, programmamanager Duurzaamheid van Woonstad Rotterdam.

Corporatiebezit als Startmotor
De energietransitie, zoals de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen wordt genoemd, is een grote uitdaging voor de bestaande woningvoorraad. Nieuwbouwwoningen kunnen in de ontwerpfase geschikt worden gemaakt voor duurzame energie, maar bestaande woningen aanpassen is lastiger. De voorraad van woningcorporaties biedt een grote kans om op relatief korte termijn stappen te zetten in de richting van een aardgasvrije gebouwde omgeving. Corporatiewoningen staan vaak bij elkaar in buurten of wijken, waardoor een heel gebied met een paar honderd woningen in één keer kan worden overgezet van aardgas naar het warmtenet.

Hoe krijg je iedereen mee?
Maar meestal hebben corporaties niet alle woningen in een wijk in bezit. In Pendrecht is meer dan de helft van de 5.600 woningen van Woonstad. Het is daarom belangrijk dat ook andere vastgoedeigenaren besluiten hun woningen af te koppelen van het aardgas en aan te sluiten op het warmtenet. De gemeente Rotterdam onderzoekt in Pendrecht wat er nodig is om dit op gebiedsniveau voor elkaar te krijgen.