Woonzorg Nederland en Laurens realiseren samen nieuw woonzorgcentrum

| Door IVVD

Borgstede is een verzorgingstehuis in Barendrecht waar de laatste jaren steeds vaker senioren met een zware zorgvraag werden opgenomen. Daarom zijn er de afgelopen jaren meerdere mogelijkheden onderzocht om Borgstede weer toekomstbestendig te maken. Woonzorg Nederland en zorgorganisatie Laurens hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend waarin we de handen ineen slaan voor nieuwbouw van Borgstede: een modern woonzorgcentrum met 99 intramurale plaatsen. We verwachten te starten met de bouw in het eerste kwartaal van 2021.

Wethouder Gemeente Barendrecht Reshma Roopram is positief over de ontwikkelingen rond Borgstede: “We zien het nieuwe Borgstede in combinatie met het Dienstencentrum als een plek waar iedereen zich thuis voelt. Laagdrempelig en toegankelijk voor alle leeftijden.”.

Toekomst voor ouderen met een intensieve zorgvraag
Met de nieuwe Borgstede zorgen wij voor een fijne woonomgeving voor ouderen met een intensieve zorgvraag. Daarnaast wordt Borgstede een integraal onderdeel van een sociale hub in de wijk in combinatie met een dienstencentrum en aanleunwoningen.

Blijven wonen en werken
Het uitgangspunt is om de bouw gefaseerd plaats te laten vinden, zodat bewoners tijdens de nieuwbouw in Borgstede kunnen blijven wonen en de medewerkers er kunnen blijven werken. We starten met de sloop van de Noordvleugel. De bewoners verhuizen tijdelijk naar de Zuidoostvleugel, net als enkele functies zoals de ingang en het restaurant. De Zuidoostvleugel werkt zelfstandig gedurende de bouw van de nieuwe Noordvleugel waardoor alle kwaliteit van zorg nog geboden kan worden. Het dagelijks leven blijft gewoon doorgaan. Tegelijkertijd beseffen we de enorme impact die dit gaat hebben op de bewoners en omwonenden. We zijn daarom intensief in overleg met de betrokken partijen om eventuele hinder de komende jaren tot een minimum te beperken.

Bewoners en omwonenden zijn geïnformeerd
De afgelopen week zijn bewoners en familie, medewerkers en vrijwilligers en omwonenden geïnformeerd over de plannen. Hierin werden de visie op nieuwbouw, het proces van gefaseerde nieuwbouw, de consequenties en de planning gepresenteerd. En gaven we vooral de gelegenheid tot het stellen van vragen. De komende maanden blijven we regelmatig communiceren met bewoners over de voortgang van het project.