Woonzorg Nederland ontwikkelt nieuwe woon- en zorgformules

| Door Odette Koldewey

Woonzorg Nederland, de grootste seniorenhuisvester van het land, werkt aan nieuwe woon-en zorgformules om het groeiend aantal senioren goede nieuwe woonvormen te kunnen bieden. Woonvormen, waar mensen samen zelfstandig wonen en voorzieningen delen.

Woonzorg Nederland is actief in 179 gemeenten in Nederland en huisvest bijna 5% van alle 65-plussers in de sociale doelgroep. Om de groeiende groep senioren goed te kunnen bedienen werkt de huisvester aan verschillende formules die zorgen voor een geschikte overgang tussen de huidige woning en het verpleeghuis. Met deze nieuwe formules wil Woonzorg Nederland niet alleen inspelen op de veranderende behoeften van senioren, maar tevens op een goede manier besparen op de zorg. Dit doen ze in alliantie met andere (zorg)partijen.De nieuwe formules van Woonzorg Nederland zijn: De Stadsveteraan, De Dorpsveteraan, G’oud Geregeld, Het Blokkerhuis en Het Hofje van Auguste.

De Stadsveteraan
De Stadsveteraan is voor senioren die bewust kiezen voor het delen van voorzieningen en compact wonen in ruil voor de levendigheid van de stad. Een ideale formule voor senioren die graag in de stad willen wonen. Zij kiezen bewust voor een kleine en compacte een-of tweekamerwoning en delen veel faciliteiten in het gebouw. Daar krijgen zij de levendigheid van de stad voor terug.In het gebouw zijn diverse ruimtes voor gezamenlijk gebruik zoals een daktuin, gezamenlijke huiskamer en een sport-of hobbyruimte. In nauw overleg met de bewoners kunnen op de begane grond voorzieningen worden gevestigd of diensten worden aangeboden zoals een wasservice, een huisartsenpost, eenmaaltijd service of klussendienst. Deze formule is flexibel toe te passen, in de sociale en duurdere huursector, in koop en met een mix van leeftijden.Het verlenen van zorg staat bij de Stadsveteraan niet centraal. Een hoge mate van zelfstandigheid wordt gevraagd. Bewoners hebben dan ook geen tot lichte zorgvragen en regelen zelf de invulling.

De Dorpsveteraan
Zorgformule De Dorpsveteraan is ontwikkeld voor senioren die in hun vertrouwde, dorpse omgeving willen blijven wonen. Deze formule maakt dat mogelijk. Op de woonlocatie worden voorzieningen die in het dorp ontbreken of verdwijnen, zoveel als mogelijk voorzien, in samenwerking met lokale partners. Er is bij deze formule extra aandacht voor mobiliteit en bereikbaarheid en ontmoeting en gemeenschapsvorming staan centraal. Voor de Dorpsveteraan geldt een hoge mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. In samenwerking met een (zorg)partner worden voorzieningen aangeboden voor bewoners en andere dorpsgenoten.Deze formule is ideaal voor sterk vergrijsde dorpen en is toepasbaar in bestaande bouw en nieuwbouw.

G’oud Geregeld
G’oudGeregeld is hét alternatief voor het verzorgingshuis. Een plek waar je kunt gaan wonen als je geen zorg nodig hebt, maar waar je ook welkom bent als dat wel het geval is. Bij G’oud Geregeld wordt letterlijk naar je omgekeken en is zorg 24/7 op afroep beschikbaar. Allerhande diensten en voorzieningen kunnen worden afgenomen om het leven aangenaam en comfortabel te blijven leiden.
Góud Geregeld is toegankelijk voor mensen met en zonder indicatie.Mensen van verschillende zorgzwaarte wonen door elkaar.Deze formule is ideaal voor voormalige verzorgingshuizen en complexen voor zelfstandig wonen.

Het Blokkerhuis
Het Blokkerhuis is een ‘huis van de wijk’. Hier komt alles samen, bruist het van de activiteiten en ontmoeten mensen elkaar. Ieder Blokkerhuis heeft een rijke sociale programmering en kent (buiten)ruimtes die ook in dienst staan van de buurt of wijk. Deze formule is voor het eerst succesvol ingezet in het Brinkpark in de Noord-Hollandse plaats Blokker. De formule is toepasbaar op locaties die centraal gelegen zijn in dorpen of steden. In het Blokkerhuis draait alles om verbinding. De bewonersconsulent faciliteert samen met de gemeente en andere lokale partijen de verbinding met de buurt.Buurtbewoners beheren gezamenlijk de ontmoetingsruimte die daar door de functie van buurtcentrum krijgt.Het Hofje van AugusteIn het Hofje van Auguste staat de mens centraal, die ondanks een (beginnende) vorm van dementie een waardevol leven wil leiden. Persoonlijke aandacht staat hier centraal. Het Hofje van Auguste is een beschutte onzelfstandige woonvorm, waar mensen in kleine groepen samenleven, gegroepeerd naar zorgbehoefte. De locatie is open waar het kan en beschermd, afgesloten waar nodig. Ontmoeting tussen bewoners en een fijne buitenruimte zijn essentieel.Deze formule kan worden toegepast op locaties waar kleinschalig wonen gerealiseerd kan worden.De formule is ook modulair inzetbaar in grootschalige locaties, en is volledig afgestemd op een ideale woonsituatie voor mensen met dementie.