Woonzorg Nederland presenteert nieuwe woonformules voor ouderen

| Door IVVD

Het aantal senioren neemt de komende jaren explosief toe. We zien dat de komende generatie senioren vraagt om nieuwe (collectieve) woonvormen, soms met zorg. Woonvormen, waar mensen samen zelfstandig wonen en voorzieningen delen.

G’oud!
Woonzorg Nederland gaat voor G’oud! We werken vanuit een stevige basis, gestoeld op jarenlange ervaring. Een basis waaraan al onze complexen moeten voldoen. G’oud noemen we die basis. Omdat we gaan voor ‘Goed oud’. Voor ons staat voorop dat we senioren een fijne eigen woning bieden in een omgeving die uitnodigt tot ontmoeten. Zo wordt vereenzaming zoveel als mogelijk voorkomen, en wordt er een goed alternatief op de huidige woning geboden. Op deze manier kunnen ze tijdig verhuizen en goed ouder worden.

3 Beloftes
Als grootste seniorenhuisvester van Nederland vinden wij dat we voorop moeten gaan in de ontwikkeling van die nieuwe woonvormen. Dat doen we met drie beloftes:

  1. We richten ons op onze bewoners en zorgen voor geschikte ‘formules’ tussen de huidige woning en het verpleeghuis.
  2. Voor onze partners breiden wij ons zorgvastgoed uit en moderniseren het, zodat zij altijd goede zorg kunnen leveren.
  3. We willen met alles wat we doen bijdragen aan ‘zorgzame’ wijken. Waar iedereen meedoet en ruimte is voor preventie.

Allianties
Het waarmaken van die beloftes kunnen we niet alleen. Dat vraagt om (nieuwe) allianties. Met partijen die geloven dat als we het leven van senioren prettiger maken, we uiteindelijk besparen op zorg. De behoeften van senioren veranderen. De wens en noodzaak om leven en zorg zelf te organiseren nemen toe. In dit boekje delen wij de trends en ontwikkelingen zoals wij die zien en de formules die wij daarop aan het ontwikkelen zijn voor zelfstandig wonen. Wij hopen u te inspireren om samen met ons die enorme uitdaging aan te gaan.

Brochure woonformules
Bekijk hier de brochure woonformules.