Woonzorgcentrum Kroonestede behaalt Planetree Label

| Door IVVD

KroonestedeMaandag 13 februari heeft centrum voor Wonen & Zorg Kroonestede het internationale Planetree Label voor mensgerichte zorg toegekend gekregen. Dit internationale label is een erkenning voor het bieden van mensgerichte zorg; mensgerichte zorg voor de cliënt en zijn naasten maar ook voor medewerkers. Dit is de eerste locatie van Groenhuysen die een Planetree Label behaald heeft. Alle locaties van Groenhuysen werken met Planetree. In de komende jaren willen deze locaties ook het label verwerven.

Iedereen verdient mensgerichte zorg. Groenhuysen omarmt het gedachtengoed van Planetree om vanuit een integrale visie nog beter mensgerichte zorg te bieden. We laten ons daarbij iedere dag opnieuw inspireren door wat mensen nodig hebben en wensen. Planetree richt zich niet alleen op de zorg, maar schenkt ook aandacht aan zaken als welzijn, voeding, spiritualiteit, omgeving en netwerk van mensen.

Erkenning excellente mensgerichte zorg
Groenhuysen heeft het label toegekend gekregen als erkenning voor excellente mensgerichte zorg. Planetree Nederland heeft op basis van een uitgebreid assessment een positief advies gegeven aan de internationale commissie die de Planetree Labels uitgeeft.

Wat opviel was dat het zo duidelijk verankerd is in de cultuur en werkwijze van de locatie. Volgens het assessment team van Planetree Nederland is het evident dat Kroonestede op excellente wijze mensgerichte zorg vormgeeft. Cliënten en familie voelen dat ze echt gekend, gerespecteerd en gewaardeerd worden. Groenhuysen heeft heel bewust de keuze gemaakt om in Planetree te investeren en biedt medewerkers en vrijwilligers middels Planetree een visie en hulpmiddel om excellente mensgerichte zorg te bieden. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat vraagt investering vanuit de organisatie en medewerkers. Groenhuysen streeft naar mensgerichte zorg, onder meer door medewerkers ruimte te geven.

Ouder worden, jezelf blijven
Marjolein de Jong, lid raad van bestuur van Groenhuysen heeft grote waardering voor Kroonestede: “Ik ben erg trots op onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Kroonestede die met elkaar excellente mensgerichte zorg mogelijk maken. We ondersteunen mensen om andere keuzes te maken en als iemand verdrietig is, bijvoorbeeld te zeggen: Laten we het douchen overslaan en “koffiedrinken”! Want wat is nou belangrijker? Het vergt nog wel een omslag om mensen die ruimte te laten nemen”. Mensgerichte zorg raakt de kern van de missie van Groenhuysen: Ouder worden, jezelf blijven.

“De bedoeling van Planetree is dat onze ouders, kinderen, dierbaren en wijzelf zorg krijgen zoals we die ook graag zelf willen”, zegt Marita Bossers, directeur van Stichting Planetree Nederland. “Bij het Planetree Label doen we uiteraard onderzoek maar luisteren vooral ook naar de ervaringen van cliënten, naasten, behandelaren en alle medewerkers. Hierbij gaat het niet alleen om minimale, wettelijk verplichte zorg maar om excellente menslievende zorg voor cliënt en medewerker.

Planetree Label
Planetree is een internationaal zorgconcept dat wereldwijd door meer dan 800 instellingen uit de gezondheidszorg wordt gebruikt. Het label is ontwikkeld om de best mogelijke zorg te stimuleren en te erkennen. De criteria voor het label zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en de beoordeling of aan het gevraagde wordt voldaan, vindt mede plaats door persoonlijke feedback van cliënten, vrijwilligers en medewerkers op de levenskwaliteit, professionele kwaliteit en organisatieaspecten.