Zeeuwland versnelt aanbieding zonnepanelen aan huurders

| Door Odette Koldewey

Vanwege de hoge energieprijzen biedt woningcorporatie Zeeuwland, actief op Schouwen-Duiveland en Walcheren, spijtoptanten en huurders die eerder niet in aanmerking kwamen de kans zonnepanelen te plaatsen.

Zeeuwland heeft al diverse zonnepaneelprojecten lopen. Zo krijgen dit jaar huurders op Walcheren de mogelijkheid deze te plaatsen.

Energiebesparende maatregelen zoals het plaatsen van zonnepanelen en het isoleren van woningen stonden de afgelopen jaren al hoog op de agenda van Zeeuwland. Volgens directeur-bestuurder Marco van der Wel krijgt de woningcorporatie de laatste maanden veel vragen van huurders: wanneer zijn wij aan de beurt? “Ze realiseren zich natuurlijk terdege dat ze in de tussentijd een hogere energierekening hebben. Wij voelen de druk om versneld met verduurzaming aan de slag te gaan. Met de stijgende energieprijzen is het voor veel mensen een issue.”

Mits het technisch mogelijk is, biedt Zeeuwland daarom alle huurders zonnepanelen aan. Ze betalen hiervoor 12 euro per maand extra. Theoretisch leveren de panelen netto 37 euro op, waardoor de te verwachten winst 25 euro is. Omdat er ook capaciteit moet zijn om de zonnepanelen aan te leggen, houdt de corporatie een termijn van drie jaar aan. Van der Wel: “Helaas kunnen we niet tegen mensen zeggen: als je je nu aanmeldt, dan heb je dit jaar zonnepanelen op je dak. De leverancier moet het wel aankunnen – de panelen moeten ook worden geïnstalleerd. We hopen wel dat het in de praktijk sneller kan. Dat is ook afhankelijk van hoe groot de belangstelling is.”

Energiebox
Tot nu toe is er veel animo voor de zonnepanelen, inmiddels zijn 400 van de 1100 aangeschreven huurders ingegaan op het aanbod om zonnepanelen aan te laten brengen. Ook voor de door de corporatie gratis aangeboden Energiebox is veel animo. “Die is in de afgelopen periode door 3800 mensen aangevraagd. Dat is echt boven verwachting, daaraan zie je dat het leeft. We zien dat huurders nog steeds met eenvoudige tips energie en dus geld kunnen besparen. Een van de Energieboxen waaruit mensen kunnen kiezen zit vol led-lampen. Als mensen overal led-lampen indraaien, zet dat echt zoden aan de dijk.”

Marco van der Wel, directeur-bestuurder Zeeuwland

Zeeuwland heeft ook een Energiecoach die huurders helpt hun energierekening naar beneden te krijgen. “De overheid adviseert mensen nu om de temperatuur te verlagen, maar er is ook winst te behalen op andere manieren, bijvoorbeeld door hoe en wanneer je de verwarming aanzet.”

Elektrisch koken
Als huurders over willen stappen op elektrisch koken, legt Zeeuwland voor 3,50 euro per maand de benodigde perilexaansluiting aan; een stopcontact dat geschikt is voor een hoge stroomvraag. Anders dan sommige woningcorporaties bieden ze geen nieuwe kookplaat of pannenset aan. “We wilden nu eerst tempo maken met het aanbieden van het benodigde stopcontact”, legt Van der Wel uit. “Het kan zijn dat huurders in de toekomst via ons gunstig een kookplaat van goede kwaliteit kunnen aanschaffen, maar daar zijn we nog mee bezig.”

Dat andere corporaties dat al wel doen, heeft er vaak mee te maken dat de woningen geheel aardgasvrij worden gemaakt. Zeeuwland heeft ervoor gekozen te beginnen met de zogenaamde no-regret-maatregelen, dus het aanpakken van de schil. Pas daarna gaan ze grootschalig bestaande woningen aardgasvrij maken. De corporatie bezit ongeveer zesduizend verhuureenheden die zijn verdeeld over zo’n 35 kernen en drie à vierhonderd complexen. “Dus dat zijn hele kleine plukjes woningen die over een groot gebied verspreid staan. Voor het gros van ons bezit zal elektrificeren een van de oplossingen zijn. Dat begint dan toch met dik isoleren.”

Individuele aanpak
Isolatie biedt de corporatie daarentegen wel gratis aan. Van der Wel: “We hebben in het verleden bewust voor een individuele aanpak gekozen. We weten dat we daarmee een potentiële huurverhoging laten liggen, maar we hebben daardoor wel in een hoger tempo Energielabelstappen kunnen zetten.”

Zelfs bij het plaatsen van zonnepanelen op hoogbouw is voor de individuele aanpak gekozen. Per huishouden worden vijf à zes panelen geplaatst, die direct op de meter van de huurder worden aangesloten om zo maximaal mogelijk gebruik te maken van de salderingsregeling. “Als mensen niet meedoen, dan blijft hun plek op het dak leeg tot zij van gedachten veranderen of er een nieuwe huurder inkomt.” Grote kans dat er de komende tijd veel van die lege plekjes ingevuld zullen worden.