Zes Amsterdamse gemeentelijke panden worden 200 sociale huurwoningen

| Door IVVD

amsterdamse_pandenZes gemeentelijke panden worden getransformeerd tot ongeveer tweehonderd sociale huurwoningen. Ongeveer de helft van deze woningen zal door een statushouder (een vluchteling met een verblijfsstatus) worden bewoond.

Omdat er steeds meer mensen bij komen die een betaalbare huurwoning nodig hebben, worden zes gemeentelijke panden getransformeerd tot ongeveer tweehonderd sociale huurwoningen.
Ongeveer de helft van deze woningen zal door een statushouder (een vluchteling met een verblijfsstatus) worden bewoond. Zo kan er worden gewerkt aan goede en snelle integratie.

Ombouwen tot betaalbare huurwoningen
De gemeente is al langer bezig om overbodig gemeentelijk vastgoed van de hand te doen. Op verzoek van de gemeenteraad is besloten hierbij met voorrang te kijken of deze panden om te bouwen zijn tot betaalbare huurwoningen voor vluchtelingen.

Eerste tien jaar bestemd voor statushouders
De panden die worden omgebouwd staan in de stadsdelen Zuid, West, Noord en Oost. Vijf van deze panden worden verkocht aan een corporatie. Voor het zesde pand wordt een marktpartij gezocht. In alle gevallen geldt dat minimaal de helft van de woningen voor de eerste tien jaar bestemd is voor statushouders. De besluiten tot transformatie zijn genomen nadat het draagvlak hiervoor door middel van buurtgesprekken is getoetst.