Zeshonderd nieuwe zorgwoningen voor Almere

| Door IVVD

Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft met Zorggroep Almere en FAME Planontwikkeling een ontwikkelovereenkomst gesloten over de realisatie van zeshonderd nieuwe woningen in Almere. De woningen zijn bestemd voor mensen met een intensieve zorgvraag, zoals mensen met dementie en Wonen met een Plus voor mensen met een lichte ondersteuningsvraag als alternatief voor het traditionele verzorgingshuis.

Van links naar rechts: Henk Vonk (directeur FAME), Nicole Maarsen (directeur vastgoed Syntrus Achmea RE&F), Lidy Hartemink (voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Almere) en Steven Han (bestuurder Zorggroep Almere)
Van links naar rechts: Henk Vonk (directeur FAME), Nicole Maarsen (directeur vastgoed Syntrus Achmea RE&F), Lidy Hartemink (voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Almere) en Steven Han (bestuurder Zorggroep Almere)

Syntrus Achmea RE&F en FAME werken al langer samen. De woningen in Almere maken deel uit van het akkoord dat beide partijen vorig jaar sloten over 3000 huurwoningen in het middensegment voor mensen met een intensieve zorgvraag. Zorggroep Almere ziet bij haar cliënten steeds meer behoefte aan geschikte huurwoningen waar zorg altijd in de buurt is. Deze behoefte geldt met name voor huurwoningen in het middensegment (650- 950 euro per maand).

De visie is om de realisatie van zorgwoningen in Almere kleinschalig en wijkgericht te doen, zodat mensen in hun eigen buurt kunnen blijven wonen als er een (intensieve) zorg- of ondersteuningsvraag komt. Het doel is om de komende vijf jaar tussen de tien en vijftien nieuwe woonlocaties op diverse plekken in Almere te realiseren.

Almere kent de komende jaren een sterke groei van ouderen. In sommige wijken verdubbelt het aantal 70+’ers zelfs. Omdat ouderen tegenwoordig langer thuis blijven wonen, ontstaat een behoefte aan woningen voor ouderen met een intensieve zorgvraag. De gemeente Almere zet zich in om ervoor te zorgen dat ouderen prettig en gezond oud kunnen worden vanuit het programma (G)oud in Almere en moedigt nieuwe initiatieven voor de combinatie van wonen en zorg aan.

Wethouder Aldrik Dijkstra: ‘Een mooi initiatief van Zorggroep Almere, FAME Planontwikkeling, Syntrus Achmea Real Estate & Finance dat prachtig aansluit aan bij de doelstelling van het college dat ouderen in de wijk kunnen blijven wonen. Ouderen lopen in het dagelijks leven soms tegen grote of kleine problemen aan, die ze zelf niet op kunnen lossen. De oplossing is vaak heel eenvoudig. Een boodschapje doen, iemand naar de dokter brengen, samen een wandeling maken, een kopje koffie drinken en thuis de benodigde zorg kunnen ontvangen. Het blijken waardevolle oplossingen, die ouderen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Het plan van de initiatiefnemers maakt deze aanpak mogelijk en sluit helemaal aan op het gemeentelijk programma (G)oud in Almere. Ik ben dan ook blij met de verantwoordelijkheid waarmee de partijen hun maatschappelijke missie uitvoeren.”