Zierik7 volgt ritme van bewoners

| Door Odette Koldewey

Het nieuwe verpleeghuis in Zierikzee bestaat straks uit één gebouw, maar wordt gebouwd als zeven aparte wijken met elk hun eigen straatjes. In deze straatjes wonen de bewoners in mooie appartementen met een eigen voor- en achterdeur. De bewoners met diverse zorgbehoeften wonen naast elkaar, net zoals in ‘echte’ straatjes.

‘Kwaliteit van leven staat bij ons centraal’, stelt Allévo-bestuurder Natasja Mariman. ‘Hierbij volgen we zoveel mogelijk het ritme van de bewoners. Om dat te kunnen bereiken is er een vernieuwend zorg-welzijnsconcept ontwikkeld in samenspraak met de cliënten, de cliëntenraad en medewerkers van Allévo.’
In dit concept zijn zes uitgangspunten opgenomen: • Thuis voelen  • Vrijheid van bewegen  • Mix van bewoners  • Technologische ondersteuning  • Ritme staat centraal  • Eigen Wijs

Vrijheid van bewegen
‘De bewoners moeten zich echt thuis voelen in het verpleeghuis’, geeft Mariman aan. ‘Ze moeten voelen dat ze ertoe doen en dat de medewerkers hen kennen. Dat doel bereiken wij door de deuren open te laten. Bewoners worden daarmee op een elegante, niet zichtbare wijze door het gebouw geleid. Zo creëren we vrijheid van bewegen.’
Bewoners kiezen in Zierik7 zelf hoe ze de dag indelen. Ze bepalen zelf hoe laat ze opstaan en wat ze gedurende de dag doen. Mariman: ‘Onze medewerkers kennen de bewoners zo goed dat ze hen hierin kunnen begeleiden. Zodoende heeft iedere bewoner een dagstructuur met een eigen kleur.’
Wel wordt er in Zierik7 gezamenlijk gegeten, zodat bewoners ook een vast moment samen hebben. De ervaring leert namelijk dat er dan beter wordt gegeten.

Geen stempel
In het verpleeghuis wonen de bewoners met verschillende zorgbehoeften straks door elkaar. ‘Dit doen wij omdat de bewoners geen stempel hebben met een indicatie’, verduidelijkt Mariman. ‘De mensen met verschillende levensbehoeften wonen naast elkaar. Net als in een ‘gewone’ wijk.’

Er komen in het verpleeghuis elf ontmoetingsruimten: ruimten voor ontspanning, activiteiten en ontmoeting midden in de wijk. Mariman: ‘Elke ontmoetingsruimte heeft zijn eigen thema en activiteiten. Zo hebben we de tuinkamer, de haven, de spelkamer en de muziekkamer. Rondom de ontmoetingsruimten ligt een brede rondgang naar de 93 appartementen.’

Brasserie midden in de wijk
Ook komt er in Zierik7 een brasserie die midden in de wijk ontmoetingen moet faciliteren. ‘Bewoners kunnen hier koffiedrinken met familie of andere bewoners treffen. Wie naar buiten loopt ontdekt een groot aantal wandelroutes en tuinen, zodat zowel de bewoners als de bezoekers kunnen wandelen en genieten van de natuur.’

In het gebouwontwerp zijn volgens Mariman het comfort, de beleving en de gezondheid van de toekomstige bewoners en cliënten als uitgangspunt genomen. ‘We hebben extra aandacht besteed aan zaken als daglichttoetreding, luchtkwaliteit, binnentemperatuur, akoestiek, geur en uitzicht. Om voor deze aspecten een ambitie te stellen hebben we gebruikgemaakt van de BREEAM-NL beoordelingsrichtlijn.’

Natasja Mariman, voorzitter raad van bestuur Allévo

‘Bewoners worden op een elegante, niet zichtbare wijze door het gebouw geleid. Zo creëren we vrijheid van bewegen’

WKO-installatie
Ook op andere duurzaamheidsaspecten scoort Zierik7 hoog. Mariman: ‘We hebben een WKO-installatie met warmtepompen, douchewarmteterugwinning, een hoge thermische isolatie gebouwschil en uiteraard PV-panelen. Daarnaast maken we gebruik van windturbines, waterbesparend sanitair, energiezuinige ledverlichting en een groenvoorziening op het dak. Er is zelfs nagedacht over het hergebruik van sloopafval van het bestaande gebouw.’

Faillissement bouwer
De bouw van Zierik7 is tot nu toe niet geheel vlekkeloos verlopen. De eerste paal ging in februari 2020 de grond in, maar niet veel later ging bouwbedrijf Sprangers, dat verantwoordelijk was voor de bouw, failliet. Het werk aan het verpleeghuis kwam daardoor stil te liggen van begin juli tot en met eind oktober.

Mariman, de kersverse Allévo-bestuurder die op 1 juni startte middenin het faillissement, had al enige ervaring met bouwprojecten. Zo had ze eerder een groot (ver)nieuwbouwproject onder haar hoede gehad. Maar deze situatie was nieuw voor haar. ‘Een faillissement van een bouwbedrijf tijdens de realisatie van een bouw maak je maar zelden mee. Voor mij was het dus geen gemakkelijke start bij Allévo. Maar het was tegelijkertijd wel een unieke kans om een aantal zaken nog eens goed door te lichten. Met name de doorontwikkeling van het zorgconcept van grofmazig idee naar vernieuwend zorg-welzijns-concept heeft het afgelopen half jaar veel aandacht gekregen.’

Oplevering eind 2021
Direct na het faillissement van Sprangers startte Allévo een nieuw proces om een bouwbedrijf te selecteren dat de afbouw van Zierik7 voor zijn rekening kon nemen. Op 2 november vorig jaar is bouwbedrijf Constructif met de afbouw aan de slag gegaan. ‘Gelukkig blijven we hierdoor binnen de planning en wordt Zierik7 aan het eind van dit jaar alsnog opgeleverd, nog net voor de kerstdagen.’

___
Woonzorgcentrum Zierik7

Zierik7 is een verpleeghuis dat aan de rand van Zierikzee gestalte krijgt. De cliënt staat centraal. Het verpleeghuis in aanbouw volgt het ritme van de bewoners. Wat Zierik7 extra bijzonder maakt, zijn de elf ontmoetingsruimten met elk een eigen thema. Het verpleeghuis biedt ruimte aan 93 bewoners die gebruikmaken van langdurige zorg en 30 cliënten die kortdurende zorg nodig hebben.

De bewoners met langdurige zorg wonen op de benedenverdieping. Op de eerste verdieping verblijven cliënten voor kortdurende zorg: geriatrische revalidatie, eerstelijnsverblijf en WMO-logeren. Tevens wordt dagbehandeling voor cliënten met Parkinson aangeboden op de eerste verdieping.