‘Zijn we bereid voor elkaar te zorgen?’

| Door Klementine Vis

Centraal op de zorgvastgoeddag van 22 mei jl. stond de vraag ‘Hoe maken we zorg (weer) onderdeel van de gemeenschap en hoe kunnen we met vastgoed daaraan bijdragen?’ Maar liefst 18 sprekers deelden hun kennis, visie en denkrichtingen.

Met de foto’s van David Meulenbeld blikken we terug op de zorgvastgoeddag care van 22 mei 2024.

Bekijk alle foto’s op Flick: https://flic.kr/s/aHBqjBvJec

 

Hoe maken we zorg (weer) onderdeel van de gemeenschap en hoe kunnen we met vastgoed daaraan bijdragen?

Deze vraag vormde het thema op de zorgvastgoeddag care van 22 mei jl. Maar liefst 18 sprekers deelden hun kennis, visie en denkrichtingen.

Een kleine opsomming van one-liners en opmerkelijkheden:
· Accepteer de aantallen: ga het niet zelf opnieuw onderzoeken.
· Benut wetenschappelijk onderzoek: een ruimte kan het dagelijkse leefpatroon ondersteunen.
· Denk minder vanuit producten en meer vanuit kwaliteit van leven.
· Ken elkaars werelden: luister naar ambities, behoeften en wederzijdse (on)mogelijkheden.
· In een gemeenschap gaan mensen relaties aan op basis van vertrouwen en wederzijdse afhankelijkheid.
· Organiseer ontmoeting: want als ik je niet ontmoet, ken ik je niet en weet ik niet wat ik voor je kan betekenen.

Een aantal van de aangereikte handvatten zijn net zo toepasbaar op ons eigen handelen als professionals binnen het maatschappelijk vastgoed. We moeten elkaar opzoeken, ontmoeten, leren kennen. Samenwerken op basis van vertrouwen en realiseren dat we elkaar nodig hebben.

Teun Toebes, als afsluitende spreker, weet met zijn verhaal, zijn woonervaring op een gesloten afdeling voor mensen met dementie, en zeker ook door zijn leeftijd, te inspireren en vooral te raken. Zijn antwoord op de vraag ‘zijn we, als samenleving, bereid om voor elkaar te zorgen?’ was een wedervraag: “Willen we de sleutel tot verandering in de handen van de ander geven?”

Een bijzondere dag. Als IVVD hopen we je een inspirerende duwtje in de rug te hebben gegeven. Uiteraard met alle dank aan onze sprekers voor hun bijdrage, ons kennispanel voor hun meedenken en Tom van ’t Hek voor zijn voorzitterschap.

Sprekers: Hans Adriani, Masi Mohammadi, Henk Vonk, Laura Seckel, Teun Toebes, Jaap van Bruggen, Nicole van Lare, Stijn van Kreij, Daan Tettero, Heleen Voskuyl-van der Poel, Jos Kikkert, Ed. Bijman, Arnold Eisses, Egbert den Engelsman, Daan Kerssemakers, Irene Wiezer, Jan Rozenbroek, Julian Lapworth, Marcia Adams en Bob Soberje
Dagvoorzitter: Tom van ’t Hek

Foto’s van David Meulenbeld


Noteer alvast in je agenda: 
Zorgvastgoeddag care 2025 wordt gehouden op 9 april 2025