Zilveren Kruis en Syntrus Achmea pleiten voor meer ouderenwoningen

| Door IVVD

In hun appèl ‘Alle ouderen een gezond thuis’ benadrukken Syntrus Achmea en Zilveren Kruis het belang van een geïntegreerde benadering van wonen en zorg.

In 2040 telt Nederland bijna 5 miljoen 65-plussers, onder wie 1,8 miljoen alleenstaanden. Om alle ouderen een gezond en passend thuis te bieden, moeten er tot 2040 ten minste 500.000 woningen (om)gebouwd worden. Syntrus Achmea en zorgverzekeraar Zilveren Kruis, beide onderdeel van Achmea, hebben hun krachten gebundeld om deze maatschappelijke opgave aan te pakken. In een appél “Alle ouderen een gezond thuis” pleiten zij voor meer gemeenschappelijke woonvormen en zorg rondom huis.

SassemBourg (Activite) en De Kroon (Hilverzorg) zijn mooie voorbeelden van gemeenschappelijke woonvormen voor senioren in combinatie met zorgfuncties op locatie. “Als we meer van deze alternatieven kunnen bieden, is dat niet alleen gunstig voor de ouderen. Het vermindert ook de druk op de (mantel)zorg en tegelijkertijd komen er woningen vrij voor starters en jonge gezinnen omdat ouderen uit (bijvoorbeeld) hun eengezinswoning verhuizen”, zegt Arthur van der Wal, directievoorzitter van Syntrus Achmea.

Alle ouderen een gezond en passend thuis
In hun appèl ‘Alle ouderen een gezond thuis’ benadrukken Syntrus Achmea en Zilveren Kruis het belang van deze geïntegreerde benadering van wonen en zorg. Georgette Fijneman, directievoorzitter van Zilveren Kruis: “Nu bepaalt de zorgvraag nog vaak waar iemand woont: thuis of in een verpleeghuis. Dat willen we omdraaien. Zorg in de woning is beter dan wonen in de zorg. We onderschrijven de landelijke ambitie om tot 2040 een miljoen nieuwe woningen te realiseren. Daar voegen we wel iets aan toe: maak 500.000 van deze woningen levensloopbestendig.”

Ontwikkeling woonconcept voor langer thuis
In samenwerking met de Vereniging Achmea en architectenbureau Juli Ontwerp hebben Syntrus Achmea en Zilveren Kruis recent een woonconcept ontwikkeld om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Dit concept, ‘Samen Zelfstandig’, kan overal in Nederland gerealiseerd worden. Het ontwerp is ontwikkeld als prototype om concreet te maken hoe mooi en waardevol het kan zijn om zo te wonen, hoe dit in te passen is op verschillende locaties in verschillende gemeenten, en wat er moet gebeuren om dit te realiseren op zoveel mogelijk plekken in ons land. Want dat is de ambitie: Samen Zelfstandig – samen in heel Nederland.

Veel animo bij institutionele beleggers en woningcorporaties
Syntrus Achmea en Zilveren Kruis vragen de landelijke overheid en gemeenten om mee te doen, locaties aan te wijzen en barrières in de wet- en regelgeving weg te nemen die de komst van nieuwe ouderenwoningen in de weg kunnen staan. Arthur van der Wal: “Er is een grote behoefte gelet op de vergrijzing. Er is veel animo bij institutionele beleggers en woningcorporaties voor dit type vastgoed. Wij staan klaar om de komende jaren substantieel te investeren in woningen voor senioren en zorgvastgoed. Laten we dit samen met gemeenten en de landelijke overheid tot stand brengen!”.

Bekijk ook de ronde tafelgesprekken van IVVD rondom dit onderwerp: