Zonnepanelen op Sportzaal De Waterlelie in Nieuwegein

| Door IVVD

Zonnepanelen-sporthal-nieuwegein-400x250Op Sportzaal de Waterlelie zijn zonnepanelen aangebracht. Op maandag 3 juli heeft Wethouder Peter Snoeren, samen met groep 7 van de Lucas Batau school, de zonnepanelen in gebruik genomen. Naast de Waterlelie zijn afgelopen voorjaar zonnepanelen geplaatst op Sporthal Galecop en het Recyclingstation. In totaal zijn dit 345 zonnepanelen op de drie daken samen.

Gemeente investeert in zonne-energie op gemeentepanden
‘Met dit initiatief laten we als gemeente zien dat investeren in zonne-energie loont. We hopen dat meer inwoners, bedrijven en organisaties in Nieuwegein dit voorbeeld volgen. Verduurzamen van energie levert een belangrijke bijdrage op weg naar onze ambitie: een klimaatneutraal Nieuwegein in 2040’, aldus Snoeren. Naast lagere energiekosten voor deze gebouwen, draagt de zonne-energie ook bij aan een betere luchtkwaliteit en minder CO2-uitstoot voor de stad

Duurzame gebouwen
De 345 panelen leveren naar verwachting jaarlijks ruim 80.000 kWh op, waarmee gemiddeld circa 70% van de elektriciteitsbehoefte van deze drie gebouwen kan worden voorzien. In de toekomst kan dit aandeel stijgen naar 100%, wanneer gebruik gemaakt wordt van zuinigere apparaten en installaties zoals led-verlichting. Dit zijn relatief eenvoudige maatregelen. Om volledig energieneutraal te worden moet uiteindelijk ook de warmtevoorziening aardgasloos worden gemaakt en verduurzaamd. Bij de Waterlelie wordt al gebruik gemaakt van een zonneboiler, waarmee 50% wordt bespaard op warmte opwekking voor warmtapwater. Wat vooral opvalt bij de Waterlelie is het fraaie groendak: verkoelend in de zomer en waterbergend bij hevige regenbuien.

De zonnepanelen zijn geplaatst mede dankzij de ondersteuning van het Servicepunt Energie Lokaal van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).

Fotobijschrift: Wethouder Peter Snoeren en de schoolklas. (Foto: Johan Nebbeling)