Zorgcirkel Westerhout sluit aan op warmtenet Alkmaar

| Door IVVD

Zorgcirkel Westerhout wordt in het najaar van 2018 aangesloten op het duurzame warmtenet van de regio Alkmaar. De Zorgcirkel tekende het contract met HVC voor de levering van warmte. Robert Crabbendam, manager Warmte HVC: “De aansluiting van Westerhout, deels een rijksmonument, levert een forse verduurzaming op, namelijk een vermindering van CO2-uitstoot van 1,35 miljoen kilo per jaar. Dat is te vergelijken met 450 benzineauto’s die jaarlijks elk 20.000 kilometer rijden”.

Aansluitovereenkomst tekenen HVC - ZC
Aansluitovereenkomst tekenen HVC – ZC

“Wederom is dit een stap in de goede richting om ‘van aardgas los te komen’ en van grote betekenis voor Alkmaar. Westerhout maakt als nieuwe afnemer de stad weer een stukje duurzamer, omdat we dankzij het warmtenet een forse CO2-reductie bereiken”, aldus wethouder duurzaamheid Jan Nagengast.

De Zorgcirkel en duurzaamheid
In 2017 ondertekende De Zorgcirkel de Green Deal ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’. Hiermee kiest de organisatie voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering met innovaties op het gebied van milieu, energie en een reductie van de CO2 -uitstoot. De Zorgcirkel investeert in samenwerking met partners als HVC om gezamenlijke duurzaamheidsdoelen te behalen. Naast de aansluiting van locatie Westerhout op het HVC warmtenet werkt de organisatie in 2018 onder andere aan het plaatsen van zonnepanelen, vervangen van bestaande verlichting voor LED verlichting, beperken van voedselverspilling en betere afvalscheiding.

Werkzaamheden aanleg
Om de aansluiting te realiseren wordt medio maart gestart met de aanlegwerkzaamheden. Deze starten vanaf het reeds bestaande warmtenet in de Koelmalaan. Vanuit daar wordt de warmteleiding gefaseerd gelegd in de Willem de Zwijgerlaan richting Westerhout. Naast Westerhout kunnen ook woningen, bedrijfspanden en andere voorzieningen de komende jaren op het warmtenet worden aangesloten.

Van gas los
De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Er ligt een grote opgave. In 2050 moeten ruim 7 miljoen huishoudens van het gas af. Woningcorporaties, HVC en de gemeente Alkmaar zetten zich daarom samen in voor een collectief warmtenet in de regio Alkmaar. Het warmtenet is een ondergronds leidingnet, dat warmte verspreidt om huizen, bedrijven en instellingen te verwarmen. Het warmtenet in Alkmaar wordt gevoed met warmte van de bio-energiecentrale van HVC, waardoor 100% duurzame warmte wordt geleverd. Het warmtenet in de regio is nu zo’n 30 kilometer lang en zal uiteindelijk zo’n 10 duizend woningen en bedrijven in Alkmaar, Heiloo, Heerhugowaard en Langedijk van duurzame warmte voorzien. In 2018 wordt naar verwachting 3 km aangelegd. Met de levering van groene warmte draagt HVC bij aan de transitie naar een duurzame energievoorziening.