Zorggroep Crabbehoff aangesloten op duurzaam warmtenet

| Door IVVD

stoeptegel-2Zorggroep Crabbehoff is aangesloten op het warmtenet Dordrecht. HVC zorgt voor warmte en de levering van warm water in Crabbehoff. Deze aansluiting op het warmtenet is een primeur, want Crabbehoff is het eerste zorgcentrum in Dordrecht dat de overstap maakt naar warmte. Bij de opening van het nieuwe Henri Polakhof, onderdeel van Zorggroep Crabbehoff, op 24 november jl. werd daar uitgebreid bij stilgestaan.

“De cliënten en medewerkers van Crabbehoff hebben niets van de overstap gemerkt en zo hoort het ook”, aldus Robert Crabbendam, manager warmtelevering van HVC. “Met de aansluiting draagt Crabbehoff bij aan het verwezenlijken van de ambitie van de gemeente Dordrecht, namelijk het verminderen van de CO2-uitstoot. We hopen dan ook dat er in Dordrecht meer zorgcentra zullen volgen.”

Zichtbaar maken
Om de aansluiting te markeren plaatsten Marius van Sas van Crabbehoff en Robert Crabbendam een speciale stoeptegel bij de ingang van het Henri Polakhof. De stoeptegel maakt ook de aansluiting van Crabbehoff op het warmtenet zichtbaar. Waar woningen met zonnepanelen heel zichtbaar duurzaam zijn, is dat met gebouwen aangesloten op een ondergronds warmtenet niet het geval. Om de duurzaamheid van aangesloten gebouwen zichtbaar te maken, komt bij alle aangesloten gebouwen deze stoeptegel te liggen.

Dordrecht duurzamer
Dordrecht wil nog duurzamer. Nu worden in Dordrecht nog te veel fossiele brandstoffen gebruikt, terwijl lokaal duurzamere alternatieven beschikbaar zijn. Gemeente, woningcorporaties Woonbron en Trivire en HVC zetten zich daarom samen in voor een collectief warmtenet dat ongebruikte energie benut. Hierdoor kan een flinke hoeveelheid CO₂ worden gereduceerd. Binnen enkele jaren wordt het warmtenet uiteindelijk zo’n zeventien kilometer lang en zal het zo’n 10.000 woningen en bedrijven van duurzame warmte voorzien. Iedere aansluiting betekent minder verbruik van fossiele brandstoffen en een vermindering van in totaal 15 kton CO₂-uitstoot. De reductie komt overeen met circa 6 miljoen liter benzine, goed voor gemiddeld 90 miljoen autokilometers of 220.000 m² aan zonnepanelen. Wie kiest voor een aansluiting op het warmtenet kan rekenen op een betrouwbare warmtebron en een marktconform tarief.