Zorginstelling tanteLouise en De Meeuw realiseren zorglocatie in maand tijd

| Door IVVD

De zorg is volop in beweging: veranderende wet- en regelgeving, fluctuaties in zorgvraag, nieuwe technologie maar ook een toenemende behoefte aan anders wonen en anders leven. Deze continue veranderingen hebben een groot effect op zorginstellingen en maken realisatie en bekostiging van huisvesting een complexe aangelegenheid.

MW-1501Zorginstelling tanteLouise realiseerde samen met specialist in flexibel bouwen De Meeuw, een uniek project dat laat zien hóe zorginstellingen in de toekomst slim kunnen inspelen op dit uitdagende speelveld met circulair bouwen. Met 17 zorg- en verpleeghuiscentra in Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht is tanteLouise een belangrijke speler in de ouderenzorg in West-Brabant. Een vooruitstrevende organisatie waar voorop staat dat ouderen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen houden en comfortabel kunnen ‘wonen zoals thuis’. Net als in andere regio’s zijn er ook in West-Brabant wachtlijsten voor langdurige zorg. Om die wachtlijsten te verkleinen, klopte het CZ Zorgkantoor in het najaar van 2016 bij tanteLouise aan met het verzoek om nog voor het einde van het jaar extra woonruimte te creëren voor minimaal 24 bewoners met de zwaarste zorgbehoefte. Een logistieke en planmatige uitdaging die tanteLouise, samen met De Meeuw, met beide handen aangreep.

Unicum
De extra capaciteit werd gerealiseerd door de reeds bestaande locatie van tanteLouise op het ABG-terrein in Bergen op Zoom uit te breiden. In 2014 realiseerde De Meeuw daar al een flexibel gebouw dat ruimte biedt aan 120 bewoners en grotendeels is opgebouwd uit gebouwen die eerder ergens anders een functie hadden. Aangezien dit gebouw naar grote tevredenheid wordt gebruikt, werd besloten opnieuw gebruik te maken van een circulair gebouw: het gebouw van Stichting Zorgwaard in Oud-Beijerland, 50 km verderop, sloot perfect aan bij de ontstane behoefte. Waar een dergelijk traject normaal gesproken 6-8 weken in beslag neemt, was de beschikbare tijd nu aanmerkelijk korter: in 3,5 week werd de locatie in Oud-Beijerland gedemonteerd, vervoerd naar Bergen op Zoom en daar opnieuw opgebouwd, geüpdate en volledig geïnstalleerd. Een unicum.

Uitdaging
Ondanks de korte bouwtijd, kreeg de locatie een zeer hoog afwerkingsniveau om te kunnen voldoen aan de eisen voor professionele en kwalitatief hoogwaardige zorg voor cliënten met de zwaarste zorgbehoefte. Naast de herbestemming van de locatie in Oud-Beijerland, vormde het samenspel met alle betrokken partijen in het laatste deel van het traject een belangrijk onderdeel van het succes, aldus Ruud Raijmakers, projectverantwoordelijke namens De Meeuw. ‘Van het leggen van de vloeren en de installatie van water en elektra tot de aanleg van de plafonds en de inrichting. Met tientallen specialisten waren we in de laatste weken – vaak tegelijkertijd – op het bouwterrein aanwezig. Dat geheel in goede banen leiden is planmatig en logistiek een geweldige uitdaging, maar dat is juist waar onze kracht ligt.’

MW-1501Aandacht voor interieur
Realisatie van een gebouw betekent ook aandacht voor het interieur. Daarin zit de stap van bouwen naar wonen. Van het leveren van vierkante meters naar het verzorgen van een comfortabel thuis. In samenwerking met een interieurspecialist werd het gebouw in minder dan een week tijd ingericht. Met als resultaat dat de 48 nieuwe bewoners nog voor kerst hun intrek konden nemen in de nieuwe locatie. Wilfried Aper, projectleider tanteLouise: ‘Het is fantastisch dat we er met elkaar in zijn geslaagd om op zo’n korte termijn – duurzaam en eigentijds – een comfortabel thuis te creëren voor de nieuwe bewoners.’

Andere visie
Met de herlocatie werd leegstand van de zorglocatie in Oud-Beijerland voorkomen. Daarnaast kon, veel sneller dan bij traditionele nieuwbouw en passend binnen de zorgvisie van tanteLouise, een passende woonomgeving worden gerealiseerd voor cliënten met een zware zorgbehoefte. Díe tweezijdigheid vormt de kracht van circulair bouwen, zeker in de zorg, aldus Koen Gosens, accountmanager Zorg bij De Meeuw. ‘De zorgmarkt verandert in hoog tempo en dat maakt een andere visie op bouwen in de zorg noodzakelijk. Circulair bouwen stelt zorginstellingen in staat om, veel flexibeler dan voorheen, in te spelen op fluctuaties in de benodigde capaciteit en gewenste comfort. Zonder grote financiële risico’s en op een duurzame wijze waarbij reeds gedane investeringen optimaal worden benut.’

Over De Meeuw
De Meeuw is specialist in flexibel bouwen. De Meeuw realiseert inspirerende toekomstbestendige huisvestingsconcepten die aanpasbaar zijn naar de actuele behoefte. Voor zowel urgente vraag als permanente projecten voor bedrijven, onderwijs- en zorginstellingen. Uitgangspunt daarbij vormt de continu veranderende wereld waarin wij leven, wonen en werken. Sinds 2016 realiseert De Meeuw ook circulaire woningen met het merk NEZZT. De Meeuw is marktleider in de zorg voor de realisatie van flexibele en circulaire zorggebouwen met een gebruiksduur van 5-15 jaar.

Over tanteLouise
Met 1.800 medewerkers en 850 vrijwilligers is tanteLouise een van de grootste werkgevers onder de verpleeghuizen en zorgcentra in Nederland. Missie van tanteLouise is om haar ruim 1.100 cliënten én de ruim 3.000 cliënten die specialistische thuiszorg ontvangen, de best mogelijke zorg te geven in een omgeving die voelt als thuis. Door de grote inzet van gedreven medewerkers en vrijwilligers lukt het om die ambitie te realiseren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg schaart tanteLouise onder de beste zorgaanbieders in het land. In 2016 werden tanteLouise de Smart Homes Award 2016 voor het project Vissershaven en de prestigieuze Hans van den Bosch-prijs toegekend.