Zorgorganisatie Pluryn en gemeente Nijmegen bouwen samen nieuw schoolgebouw

| Door IVVD

Kristallis-nieuwbouw-400x250School voor voortgezet speciaal onderwijs Kristallis, Pluryn en de gemeente Nijmegen gaan samenwerken om nieuwbouw van de school aan de Hatertseweg te realiseren. Op donderdag 25 oktober tekenden Rob de Jong, bestuurder van Kristallis en voorzitter van de Raad van Bestuur van Pluryn, en Grete Visser, wethouder onderwijs, zorg en welzijn, een intentieovereenkomst. Zij hebben afgesproken om binnen negen maanden te komen tot een definitieve overeenkomst voor de nieuwbouw. De eerste fase van de nieuwbouw is gepland in 2021.

Kristallis krijgt naast het schoolgebouw extra ruimte en betere voorzieningen voor zorg, arbeid en vrije tijd. Denk hierbij aan een bedrijfsschool, mogelijkheden voor jeugdhulp en een plek waar leerlingen kunnen sporten en ontspannen. Dit sluit aan bij de programma’s en de praktijkgerichte aanpak van het onderwijs en de extra begeleiding die de jongeren nodig hebben. Stichting Pluryn realiseert en exploiteert deze voorzieningen.
De nieuwbouw van de school en de sportvoorziening wordt voor het belangrijkste deel gefinancierd door de gemeente Nijmegen en via doordecentralisatie van rijksgeld.

Op termijn zal ook het onderwijs van de locatie Park Neerbosch naar de Hatertseweg 400 verhuizen. Grete Visser, wethouder onderwijs, zorg en welzijn: “Voor de leerlingen is het belangrijk dat er naast de lessen ruimte is voor persoonlijke groei, zorg en beweging. Ik ben blij dat Kristallis huisvesting krijgt waar dat mogelijk is.”

Bestuurder Kristallis en Pluryn Rob de Jong: “De nieuwe huisvesting past bij het tijdperk waarin leerlingen met verschillende ontwikkelingsgebieden op maat worden bediend. Het is een belangrijke stap voorwaarts om onze visie op duurzame maatschappelijke participatie van leerlingen met complexe ondersteuningsvragen verder vorm te geven. Passend onderwijs wordt zo ook verbindend onderwijs.”

Kristallis biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 19 jaar. Kristallis is onderdeel van Pluryn.