Zorgvastgoed – thema’s

Alle (1922) Trendradar Circulair Vastgoed Energietransitie Financiering Gezonde Gebouwen Klimaat adaptatie Vastgoedbeheer Vastgoed Strategie Zorg en Wonen
Artikel

Slimme gebouwen hebben de toekomst

Slimme gebouwen hebben de toekomst

Alleen door data te delen en samen te werken kunnen we gebouwen op een efficiënte manier energiezuiniger maken. Artificial Intelligence speelt hierbij een belangrijke rol.

Artikel

CO2-neutraal, circulair klimaatbestendig

CO2-neutraal, circulair klimaatbestendig

Gemeenten hebben de regie bij het planmatig verduurzamen en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. W/E-adviseurs ondersteunt gemeenten bij dit proces. Een mooi voorbeeld van verduurzaming van de gebouwde omgeving is de aanbesteding en...

Interview

Kun je het 'thuisgevoel' van huurders vangen in data?

Kun je het 'thuisgevoel' van huurders vangen in data?

Woningcorporaties kunnen meer en beter sturen op leefbaarheid door gebruik te maken van een bredere dataset. Walter Bokern van Springco Urban Analytics legt tijdens de Woningcorporatie Dag uit wat de meerwaarde is data-analyse.

Artikel

Inspiratieboek: Kindcentra in hun omgeving

Inspiratieboek: Kindcentra in hun omgeving

Tijdens een symposium op IKC De Vaart in Ter Aar presenteert Schooldomein op 20 april het inspiratieboekboek Kindcentrum in hun omgeving. Hoofdredacteur Sibo Arbeek aan het woord over dit crowdfunding-project.

Rondetafelgesprek

Zorg en wonen vernieuwen vanuit ESG-doelstellingen

Zorg en wonen vernieuwen vanuit ESG-doelstellingen

Project Maestro in Den Haag is een prachtig voorbeeld van transformatie van oud zorgvastgoed. Goede samenwerking tussen zorgaanbieder, ontwikkelaar en belegger is hierbij cruciaal.

Blog

Omschakelen

Omschakelen

Een integraal vastgoedbeheersysteem is van onschatbare waarde voor goed planmatig en preventief onderhoud van vastgoed, stelt Condor-directeur Diderick Oerlemans.

Artikel

Snel, flexibel en betaalbaar bouwen voor spoedzoekers

Snel, flexibel en betaalbaar bouwen voor spoedzoekers

Woningcorporaties gaan de komende jaren versnellen met flexwoningen. Ymere uit Amsterdam en Woonbedrijf uit Eindhoven geven alvast het goede voorbeeld.

Loading