Zorgvastgoed: vraag blijft

| Door IVVD

De afgelopen weken is de noodzaak om onze zorg goed gehuisvest te hebben des te meer duidelijk geworden. Zorginstellingen zelf waren druk met het organiseren van goede zorg en hebben vastgoedbeslissingen veelal voor zich uitgeschoven. Zorgverzekeraars en overheid springen bij om te compenseren voor gemiste inkomsten, wat zorgvastgoed als beleggingscategorie extra zekerheid geeft. Er is echter nog veel onzekerheid bij zorginstellingen en vrijwel allemaal verwachten zij een inkomstendaling in 2020. Desondanks voorzien we niet dat zorginstellingen grote financiële problemen krijgen.

Omzetdaling en extra kosten investeringen
Om te zorgen voor voldoende ruimte op IC’s en om te zorgen dat overige patiënten geen onnodig risico lopen is veel reguliere en planbare zorg tijdelijk stopgezet. Ook zijn bijvoorbeeld verpleeghuizen afgesloten en zijn hier geen of heel weinig nieuwe bewoners naar toe verhuisd. Tegelijkertijd zijn extra investeringen gedaan voor bijvoorbeeld extra IC-bedden, invoering van de anderhalvemeterregel, extra schoonmaak en voldoende beschermingsmiddelen. De reguliere zorg wordt inmiddels gelukkig weer voorzichtig opgeschaald, maar toch zien zorginstellingen hun omzet door deze extra kosten dalen.

Uitstel bouwprojecten en vastgoedbeslissingen
Doordat zorginstellingen de afgelopen weken druk zijn geweest met het realiseren van voldoende ic-bedden, het inrichten van vleugels voor coronapatiënten of het verkrijgen van voldoende beschermingsmiddelen zijn veel overige zaken tijdelijk stopgezet of vooruitgeschoven. Dit geldt ook voor een deel van de lopende bouwprojecten en vastgoedbeslissingen die genomen moesten worden. Nu de eerste grote piek van coronabesmettingen afneemt zien we dat zorginstellingen zich weer voorzichtig op andere zaken richten en een aantal bouwprojecten ook weer wordt opgestart.

Vraag naar zorgvastgoed blijft
Voordat we te maken kregen met corona was er een oplopend tekort aan geschikte (woon)zorglocaties. Naast de (uitgestelde) vastgoedvraagstukken omtrent bestaand vastgoed is er ook na corona nog steeds een uitbreidingsvraag. Dit geldt niet alleen voor goede woonzorglocaties en vernieuwende concepten, maar ook voor bijvoorbeeld nieuwe gezondheidscentra.

Voor partijen die zorgvastgoed willen ontwikkelen is het vaak nog steeds een uitdaging om de juiste locaties te vinden. Samenwerking tussen zorginstellingen, beleggers, ontwikkelaars, woningcorporaties, banken en gemeenten is hier de sleutel. We merken echter dat veel gemeentes nog geen formele woonzorgvisie hebben. Hierdoor hebben zij vaak geen goed zicht op het vraagstuk. De huidige tijd zou goed gebruikt kunnen worden voor het opstellen van een dergelijke visie.

Onze verwachting is dat er relatief weinig zorginstellingen echt financieel in de problemen komen. Toch zal het zo zijn dat er zorginstellingen zijn waarbij de financiële situatie er minder goed uit ziet dan voor corona. Voor deze zorginstellingen is het raadzaam om de vastgoedportefeuille weer goed tegen het licht te houden en vervolgens keuzes te maken. Dit kan betekenen dat zij een partner zoeken bij ontwikkelingen die zij eerder zelf op eigen risico wilden gaan uitvoeren.

Beleggingsvolume zorgvastgoed
Beleggingen in zorgvastgoed waren in de eerste vier maanden van 2020 goed voor € 124 miljoen. Dit is weliswaar een forse daling ten opzichte van dezelfde periode in 2019, maar positief is om te vermelden dat bijna de helft van dit volume komt uit transacties in de maanden maart en april. Ook voor mei zien we voorzichtig een aantal transacties tot stand komen, wat aangeeft dat de zorgvastgoedmarkt zeker niet stilligt.

Vrijwel alle zorginstellingen verwachten inkomstendalingen voor 2020, voor het grootste gedeelte van de zorginstellingen leidt dit naar verwachting niet tot grote financiële problemen gezien de steun vanuit de overheid en zorgverzekeraars. Het tekort aan nieuwe woonzorglocaties blijft oplopen, terwijl tegelijk de vraag naar beleggingsobjecten blijft. Hier liggen kansen voor alle partijen.

Bron: CBRE